APC - Güçlü Karmaşa: WATT ve Volt-Amper

Güçlü Karmaşa: WATT ve Volt-Amper

White Paper 15

Revision 1

by Neil Rasmussen

> Özet

Bu bilgi dokümanında WATT ve VA arasındaki farklar açıklanmaya ve bu terimlerin elektrik koruma cihazları ile ilgili doğru ve yanlış kullanımları gösterilmeye çalışılacaktır.

İçerik

Giriş
Temel Bilgiler
Watt, VA’e eşit olmayabilir
Bir UPS’in güç değeri
Ölçeklendirme sorunu yaşanabilen örnekler
Ölçeklendirme sorunlarını nasıl aşarız?
Sonuç
Kaynaklar


Giriş

Pek çok kişi, UPS yüklerini tanımlamak ve ölçeklendirmek için kullanılan Watt (W) ve volt-amper (VA) terimleri arasındaki farkları anlamakta zorlanmaktadır. Bu bilgi dokümanı ile Watt ve Volt-Amper terimleri arasındaki farkları açıklamaya ve elektrik koruma cihazları konusunda doğru ve yanlış kullanımları ölçeklendirmeye çalışacağız.


Temel Bilgiler

Bir cihaz tarafından çekilen elektrik gücü Watt veya Volt-amper (VA) olarak ifade edilir. Watt olarak ifade edilen değer cihazın çektiği gücün gerçek elektrik değerini ifade eder. Volt-Amper “varolan güç” olarak ifade edilir; cihaza uygulanan voltajın cihaz tarafından çekilen akımla çarpılması ile hesaplanır.

Watt ve VA değerlerinin her birinin bir kullanım amacı vardır. Watt değeri size elektrik şirketinden satın aldığınız değeri ve cihaz tarafından üretilen ısıyı verir. VA değeri ise cihaz içindeki kablolama ve devre yapısı ölçeklendirilirken kullanılır.

Bazı elektrik yükleri için Watt ve VA değerleri aynıdır; Normal klasik akkor ampüller gibi. Buna karşın, bilgisayarlar gibi genel IT cihazlarında Watt ve VA değerleri belirgin olarak farklıdır; VA değeri her zaman Watt değerinden yüksektir. Watt değerinin VA değerine oranı “GÜÇ FAKTÖRÜ” olarak adlandırılır. Numerik olarak ifade edilir (örneğin 0.7) veya yüzde olarak verilir (%70 gibi)


Watt, VA’e eşit olmayabilir

Bilgisayarlar dahil tüm IT cihazları elektronik dönüşüm kontrolü yapan güç kaynaklarına sahiptir. Temel olarak iki tür dönüşümlü güç kaynağı vardır: 1) PFC (Power Factor Corrected – Güç faktörü düzeltilmiş) güç kaynakları ve 2) Kapasitör girişli güç kaynakları. Cihazın içinde hangi tür güç kaynağı yer aldığını cihazı açıp incelemeden söyleyebilmek zordur ve genellikle cihaz üzerinde bilgi olarak yer almaz. PFC güç kaynakları 1990’lı yılların ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. Özelliği Watt değerinin VA değerine eşit olması (yani 0,99 veya 1,00 güç faktörlü) olmalarıdır. Kapasitör giriş güç kaynaklarının özelliği ise Watt değerlerinin VA değeri ile 0,55-0,75 katı aralığında olmalarıdır (yani güç faktörülerinin 0,55 ile ,75 arasında olması)

Router, Switch, Disk Sürücü ve serverlar gibi büyük IT ekipmanlarından 1996 sonrası üretilmiş tüm cihazlar PFC güç kaynağı sahibidir ve sonuç olarak bu cihazlar için güç faktörü 1’dir.

Kişisel bilgisayarlar, küçük hublar ve bilgisayar aksesuarları kapasitör giriş güç kaynaklarına sahiptir ve sonuç olarak bu cihazların güç faktörü 1’den küçüktür. Genellikle 0,65 değeri civarındadır. 1996 yılından önce üretilmiş büyük IT ekipmanlarında da durum aynıdır ve 1’den düşük güç faktörleri vardır.


Bir UPS’in güç değeri

UPS’ler hem maksimum Watt değerine hem de maksimum VA değerine sahiptir. Yük olarak ne Watt değeri ne de VA değeri aşılamaz.

Yerleşik endüstri standardı olarak, küçük UPS’lerde watt değeri VA değerinin yaklaşık %60’ıdır. Bu genel kişisel bilgisayarların tipik güç faktörünün bu değer olmasından kaynaklanır. Bazı durumlarda UPS üreticileri UPS’in yanlızca VA değerini yayınlarlar. Bir bilgisayar yükü için tasarımlanmış yanlızca VA değeri olan küçük bir UPS için, watt değerinin yayınlanmış Va değerinin %60’ı kadar olacağını varsayabilirsiniz.

Daha büyük UPS sistemlerinde, artan bir trend olarak UPS’in Watt değeri üzerine odaklanılmakta ve eşit Watt ve VA değerleri kullanılmaktadır. Bunun sebebi tipik bir yükün Watt ve VA değerinin aynı olmasındandır. Büyük sistemlerdeki ve Veri merkezlerindeki Güç Faktörü sorunları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz “White Paper 26, Hazards of Harmonics and Neutral Overloads.” Dokümanına bakınız.


Ölçeklendirme sorunu yaşanabilen örnekler

Örnek 1: Tipik bir 1000VA UPs düşünün. Kullanıcı bu UPS ile 900W bir ısıtıcıyı çalıştırmak istesin. Isıtıcı watt değeri olarak 900W ve VA değeri olarak da 900Va, yani 1 güç faktöründe olsun. VA değeri 900VA , UPS’in güç değerleri içinde olmasına karşın, UPS muhtemelen bu yükü besleyemeyecektir. Bunun sebebi 900W değerinin UPS’in Watt değerinden daha büyük olmasıdır. UPS’in 1000VA değeri %60 ile dönüştürülürse maksimum 600WA yapacaktır.

Örnek 2: 1000VA UPS düşünün. Kullanıcı bu UPS ile 900VA bir server’ı beslemek istesin. File Server PFC güç kaynağına sahiptir ve 900W yani 900VA değerlerinde olsun. Yükün VA değeri 900VA olmasına ve UPS değerine uygun olmasına karşın, UPS bu yükü besleyemeyecektir. Bunun sebebi 900W değerinin UPS değerlerinden daha yüksek olmasıdır; 1000VA’nın %60’ı olarak 600W.


Ölçeklendirme sorunlarını nasıl aşarız?

Schneider UPS seçici uygulamasını kullanarak bu tür yanlış hesaplamalardan kurtulabilirsiniz, bu uygulamada güç değerleri belirtilen cihaz değerleri ile birlikte değerlendirilir. Uygulamayı kullanarak hem Watt hem VA değerlerinin aşılmadığından emin olabilirsiniz.

Cihazların üzerindeki etiketlerde genellikle VA değeri kullanılır ve bu Watt değerlerini anlamakta güçlük yaratır. Cihaz etiketinde yer alan Va değerini baz alan bir kullanıcı, VA değerine uygun görünen bir sistem kurgulayabilir ama bu UPS’in Watt değerini aşan bir değer olabilir.

VA değerinin %60’ını Watt değeri olarak alırsanız UPS’in Watt değerini aşamamış olursunuz. Bu nedenle, yükünüzün Watt değeri hakkında net bir bilgi sahibi değilseniz, en güvenli varsayım VA değerinin %60’ını Watt değeri olarak varsaymaktır.

Dikkat etmeniz gerekir k, bu geleneksel hesaplama yöntemi genellikle size gereğinden daha yüksek güçte bir UPS veya gereğinden daha uzun besleme süreleri olarak geri dönebilir. Sisteminizin optimizasyonu ve doğru besleme süreleri için hassas hesaplama yapılmalıdır. Bunun için “Schneider Electric UPS Selector” uygulamasını kullanabilirsiniz.


Sonuç

Genellikle bir bilgisayar yükünün elektrik kullanımı bilgisi, sizin denk gelen UPS gücünü kolaylıkla anlayabilmenize yardımcı olmaz. Bu zorluk, doğru ölçeklendirilmiş bir sistem kurduğunuzu düşünürken UPS’inizin aşırı yüklenmesine neden olan bir durum yaratabilir. Cihaz etiketinde yer alan güç değerlerinin biraz yukarısında UPS değerleri kullanmak, sistemin düzgün çalışabilmesi için yararlı bir yaklaşımdır. Daha büyük güçlü UPS kullanmak aynı zamanda yedek güçte besleme süresinin de arttırılmasını sağlayacaktır.Kaynaklar

Güç faktörü ve ilişkili non-lineer yükler ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

 • EEE Guide to Harmonic Control and Reactive Compensation of Static Power Converters (IEEE Std 519-1981) The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 345 E 47th Street, New York, NY 10017

 • Guideline on Electrical Power for ADP Installations (FIPS PUB 94 September 21, 1983) U.S. Dept. of Commerce, National Technical Information Service, 5285 Port Royal Road, Springfield, VA 22161

APC - UPS Sistemleri Türleri

UPS Sistemleri Türleri

White Paper 1

Revision 7

by Neil Rasmussen

> Özet

Piyasada bulunan UPS’lerin farklı türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri ile ilgili kafa karışıklıkları gözlemlenmektedir. Her bir tür UPS tanımlanmaya, pratik uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Bu bilgilerle, uygun UPS topolojisini seçerken bilgiye dayalı bir seçim yapılabilmesi hedeflenmiştir.

İçerik

Giriş

UPS tipleri

UPS tipleri özeti

Endüstride UPS tipleri kullanımı

Sonuç


Giriş

Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS) çok değişik türlerde olması ve bunların değişik özellikleri veri merkezi ve koruma konularında kafa karışıklığı yaratmaktadır. Örneğin, sık rastlanılan bir yanlış inanış sadece iki ayrı tipte UPS olduğudur; standby UPS ve online UPS. UPS’lerin tasarım ve üretiminde kullanılan değişik topolojilerin açıklanması ile pek çok yanlış anlaşılmalar giderilebilir. UPS topolojisi demek UPS’in tasarımındaki temel anlayışı ifade eder. Pek çok üretici benzer tasarım ve topolojide modeller üretmesine karşın, çok farklı performans karakteristikleri ile karşılaşabilirsiniz.

Her bir topolojinin nasıl çalıştığı ile ilgili kısa bilgiler ile, genel tasarım yaklaşımları da gözden geçirilecektir. Bu şekilde sizin sistemler doğru şekilde tanımlayabilmenize ve karşılaştırma yapabilmenize yardımcı olmasını amaçlıyoruz.


UPS tipleri

UPS sistemleri uygulamalarında, birbirinden uzak özelliklere sahip bir çok tasarım yaklaşımı vardır. En sık rastlanılan tasarım yaklaşımları:

♦ Standby

♦ Line Interaktif

♦ Standby-ferro

♦ Double Conversion Online – Çift Çevrim Online

♦ Delta Conversion Online

Standby UPS

Masaüstü bilgisayarlar için kullanılan en sık rastlanan tip topolojidir. Aşağıdaki blok diyagramında (Şekil 1), transfer switchi filtrelenen AC (şebeke)’yi ana enerji kaynağı (düz çizgi hat) olarak belirler ve ana enerji hattında bir kesinti olduğunda akü/dönüştürücü yü yedek kaynak olarak devreye alır. Bu kesinti gerçekleştiğinde, transfer switch yükü akü/dönüştürücü deki yedek enerji kaynağına (kesintili çizgi) aktarmak zorundadır. Dönüştürücü yanlızca enerji kesintisinde devreye girer, bu nedenle STANDBY (beklemeli) tabir edilir. Yüksek verimlilik, küçük ölçüler ve düşük maliyet bu tasarımın belirigin avantajlarıdır. Düzgün bir filtreleme ve aşırı yük devrelemesi ile, bu tür sistemler ek olarak kirli akım koruması ve aşırı akım koruması da sağlayabilirler.

Şekil 1

Standby UPS

Line-Interaktif UPS

Şekil 2’de gösterilen Line Interaktif UPS tasarımı, küçük ölçekli işletmeler, Web ve tekil serverlar gibi kullanım ihtiyaçlarında en sık görülebilen tasarımdır. Bu tasarımda aküden-AC enerji dönüştürücü UPS’in çıkışına her zaman bağlanmıştır. AC (şebeke) gücü normal olduğunda, dönüştürücü tersten çalışarak aküleri şarj eder.

Giriş enerjisi kesildiğinde, transfer switch açılır ve güç aküden UPS çıkışına akmaya başlar. Dönüştürücü her zman açık olduğundan ve çıkışa bağlı olduğundan, bu tasarım ek fitreleme sağlar ve standby UPS topolojisi ile karşılaştırıldığında düşük transfer zamanı ile çalışır.

Ek olarak, line intraktif tasarım genellikle tap-changing (kademe değiştirici) trafo kullanır. Giriş voltajındaki değişiklikleri trafo kademlerine uyumlaştırarak voltaj regülasyonu özelliği de eklenir. Düşük voltaj olan ortamlarda voltaj regülasyonu önemli bir özellik haline gelir; aksi durumda UPS aküye geçiş yapacak ve sonucunda yükü düşürecektir. Bu tür sık akü kullanımı akü beslemesinin ve de ömrünün beklenenden daha önce tüketilmesi demek olur. Bun a karşın, dönüştürücü arıza durumunda AC (şebeke) akımının çıkışa doğrudan aktarılması şeklinde ayarlanabilir; bu şekilde potansiyel bir tek-nokta hatası ortadan kalkar ve birbirinden bağımsız iki enerji hattı etkinleştirilmiş olur. Yüksek verimlilik, küçük ölçek, düşük maliyet ve yüksek güvenirlilik özelliklerine ek olarak yüksek-düşük voltaj düzeltmesi yapabiliyor oluşu 0,5-5kVA güç aralığında bu tasarımın en çok tercih edilen tasarım olmasını sağlar.

Şekil 2

Line interactive UPS

Standby-ferro UPS

Stanby-ferro tasarımı bir zamanlar 3-15 kVA aralığında en çok tercih edilen UPS tipi idi. Bu tasarım özel bir saturating (doygun) trafo özelliğine dayanır ve üç sargı (enerji bağlantıları) vardır. Ana enerji hattı AC (şebeke) girişidir. Bir transfer switch’e bağlıdır ve trafodan çıkışa bağlanır. Kesinti durumunda transfer switch devreye girer ve dönüştürücü yükü üzerine alır.

Stanby-ferro tasarımda dönüştürücü stanby (beklemeli) durumdadır ve giriş enerjisi kesildiğinde enerji yüklenir ve devreye girer. Trafonun bir “ferro-rezonant” özelliği vardır ve bu sınırlı bir voltaj regülasyonu ve çıkış dalga formu düzeltmesi sağlayabilir. Ferro trafo tarafından sağlanan AC(şebeke) geçişlerindeki isolasyon, mevcut diğer filtreler kadar iyi bir şekilde filtreleme sağlar. Ancak, ferro trafo kendisi voltaj dalgalanması ve geçişlerine neden olur ve bu durum kötü bir AC (şebeke) bağlantısı kadar kötüleşebilir. Stanby (beklemeli) bir tasarımda olmasına karşın, stanby ferro, ferro-resonant trafonun verimsizliğ nedeni ile ciddi oranda ısı açığa çıkarır. Bu trafolar sıradan izolasyon trafoları ile karşılaştırıldığında daha büyüktür ve genellikle oldukça ağırdırlar.

Standby ferro cihazlar sıklıkla online cihazlar olarak gösterilirler. Transfer switch leri olmasına rağmen, dönüştürücü standby modunda çalışır ve AC (şebeke) kesintisinde aynı geçiş özellikleri gösterir. Şekil 3’te standby –ferro topolojisi gösterilmiştir.

Şekil 3

Standby-ferro UPS

Yüksek güvenirlilik ve mükemmel hat filtrelemesi bu tasarımın güçlü özellikleridir. Ancak, tasarım düşük verimlilik ile yeni güç faktörü düzeltmeli bilgisayarlar ve bazı jeneratörler ile uyumsuzluk gösterebilir. Bu nedenler bu tasarımın popülaritesini ciddi oranda azaltır.

Stanby-ferro UPS sistemlerinin artık tercih edilmemesinin ana nedeni, yeni teknoloji bilgisayarları beslerken gösterdikleri temel uyumsuzluktur. Bütün büyük server ve router lar “güç faktörü düzeltemeli (PFC)” güç kaynakları kullanır ve bu güç kaynakları şebekeden yanlızca siüs dalgalı akım çekebilir. Bu düzgün akım çekimi kapasitörler kullanılarak yapılır ve voltaj uygulaması demektir. Ferro rozonant UPS sistemi ise indüktif karakterde ağır çekirdek trafo kullanır, bu da akım voltajı “geciktirir” anlamına gelir. Bu iki kombinasyon “tank” devresi denen duruma neden olur. Bir tank devresinde rezonans veya “çalma” yüksek akıma neden olarak bağlı yükü tehdit eder.

Çift Çevrim Online UPS

10kVA üzerinde en çok tercih edilen tiptir. Şekil 4’te gösterilen çift çevrim online UPs tasarımı, standby (beklemeli) tasarım ile aynıdır. Tek fark ana enerji yolunun AC (şebeke) değil dönüştürücü olmasıdır.

Şekil 4

Double conversion

on-line UPS

Çift çevrim Online tasarımda, AC (şebeke) kesintisi transfer switch i devreye sokmaz çünkü giriş AC yedek güç kaynağını şarj etmektedir ve yedek güçte çıkış dönüştürücüsüne enerji besler. Bu nedenle, AC (şebeke) kesintisinde, online operasyonda transfer süresi diye bir kavram yoktur. Akü şarjörü ve dönüştürücü bu tasarımda tüm yük enerjisini sürekli dönüştürmektedir.

Bu UPS elektrik çıkış performansı açısından neredeyse ideal bir sistemdir. Ancak yapısındaki enerji bileşenleri üzerindeki sürekli aşınma diğer tasarımlara göre güvenilirliğini azaltır. Ek olarak, büyük akü şarjörünün giriş enerjisinden çektiği akım non-lineer olabilir.

Delta Conversion Online UPS

Şekil 5’te görülen UPS tasarımı yeni bir teknoloji olarak 10 yıldır kullanılmaktadır ve 5kVA-1,6 MV ölçekleri arasında çift-çevrim teknolojisinin yetersizliklerini ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiştir. Çift-çevrim tasarımla karşılaştırıldığında, delta conversion UPS’in yük voltajını besleyen bir dönüştürücüsü vardır. Buna karşın, ek delta dönüştürücü dönüştürücü çıkışına enerji katkısı yapar. AC (şebeke) kesintisi durumlarında veya enerji sorunlarında bu tasarım çift-çevrim online tasarımla aynı tepkileri verir.

Şekil 5

Delta conversion

on-line UPS

Delta Conversion topolojisinin enerji verimliliğini basitçe anlayabilmek için (Şekil 6’da gösterilen) benzetmede, bir paketi 4ünci kattan 5inci kata çıkarmak için gerekli olan enerjiyi düşünebilirsiniz. Delta Conversion teknolojisi paketin taşınmasında başlangıç ve bitiş noktaları arasında yarattığı kısa yol ile enerji tasarrufu sağlar. Çift çevrim online UPS enerjiyi aküye dönüştürür ve tekrar aküden dönüştürerek alır. Delta dönüştürücü ise enerji bileşenlerini doğrudan girişten çıkışa ulaştırır.

Şekil 6

double

conversion -

delta

conversion karşılaştırma benzetmesi

Delta Conversion Online tasarımda delta dönüştürücü çift amaçlıdır. Birinci amaç giriş enerjisi karakteristiklerini kontrol etmektir. Aktif ön uç enerjiyi sinüsoidal şekilde çeker, şebekeden gelen harmonikleri minimize eder. Bu şekilde şebeke ve jeneratör sistemleri uyumluluğunu garanti eder, üretilen ısıyı düşürür ve güç dağıtım sistemindeki parça aşınmasını azaltır. Delta dönüştürücünün ikinci işlevi akü sistemini şarj ederken kullanılan giriş akımını kontrol etmek ve regüle etmektir.

Delta Conversion Online UPS çift çevrim online tasarım ile aynı çıkış karateristikleri gösterir. Ancak giriş karakteristikleri sıklıkla farklıdır. Delta conversion online tasarım dinamik kontrol edilen, güç faktörü düzeltilmiş bir girişi, geleneksel çözümlerdeki verimsiz filtreleme olmaksızın gerçekleştirir. En önemli avantaj enerji kayıplarındaki belirgin şekilde azalmasıdır. Giriş enerji kontrolü UPS’in tüm jeneratörler ile sorunsuz uyumunu sağlar ve gereksiz kablolama ve yüksek jeneratör kullanım zorunluluklarından kurtarır. Delta conversion teknolojisi yeni bir teknoloji olması ve patentler ile korunması nedeni ile UPS üreticileri arasında yaygın bir tercih olamayacaktır.

Normal kullanım durumunda delta dönüştürücü çift-çevrim tasarımla karşılaştırıldığında UPS yüke enerji verirken çok daha yüksek bir verimlilikte çalışır.


UPS tipleri özeti

Tablo 1 değişik UPS tiplerinin özelliklerini vermektedir. Bir UPS’in verimlilik gibi özellikleri seçilen UPS tipinin özelliklerine bağlıdır. Topolojil tasarım özellikleri yanında, uygulama ve üretim kalitesi de dikkate alınmalıdır. Üretim kalitesi güvenirlilik konusunda daha önce gelen bir kriter olmalıdır.

Tablo 1

UPS Tip Özellikleri

Uygulama güç aralığı (kVA)

Voltage düzenleme

her VA için maliyet

Verimlilik

Dönüştürücü sürekli çalışması

Standby

0-0.5

Düşük

Düşük

Çok Yüksek

Hayır

Line interactive

0.5-5

Tasarıma bağlı

Ortalama

Çok Yüksek

Tasarıma bağlı

Standby-ferro

3-15

Yüksek

Yüksek

Düşük - Ortalama

Hayır

Double conversion on-line

5-5000

Yüksek

Ortalama

Düşük - Ortalama

Evet

Delta conversion on-line

5-5000

Yüksek

Ortalama

Yüksek

Eve


Endüstride UPS tipleri kullanımı

UPS endüstrisinin sunduğu ürünler zaman içinde bu tasarımların pek çoğunu karşılayacak şekilde çeşitlenmiştir. Değişik UPS tiplerinin özellikleri bu cihazların değişik kullanım gereksinimleri için daha çok veya daha az uygun olması anlamına gelir. APC by Schneider Electric ürün gamı bu çeşitliliği gösterir (Tablo 2). Enerji verimliliği UPS tasarımlarında önemli bir rol oynar. Örneğin, pek çok UPS sistemi yukarıda anlatılan dahili trafo yapısında değildir. Bu evrim ağırlık, ölçü, kaynak kullanımı gibi kriterleri küçültüp azaltmanın yanında verimliliği arttırmıştır. Eco-Mode özelliği enerji verimliliğini arttıran yeni özelliklere örnektir, ancak maliyet / avantaj fedakarlıkları ile birlikte gelir. Bu iki konuda daha fazla bilgi için :

White Paper 98, The Role of Isolation Transformers in Data Center UPS Systems

White Paper 157, Eco-mode: Benefits and Risks of Energy-saving Modes of UPS Operation.

Table 2

UPS mimarisi

özellikleri

Ticari Ürünler

Avantajlar

Sınırlamalr

APCnin bulguları

Standby

APC Back-UPS Tripp-Lite Internet Office

Düşük Maliyet, yüksek verimlilik, az yer

Enerji sorunlarında aküden destek alır, 2kVA üzeri Pratik değil

Kişisel bilgisayar ve çalışma alanları için en uygun diyat

Line interactive

APC Smart-UPS Powerware 5125

Yüksek Güvenirlilik, Yüksek verimlilik, iyi voltaj düzenleme

5kVA üzeri Pratik değil

Yüksek güvenilirlik nedeni ile en popüler UPS tidir, rack veya dağıtılmış serverlar ve de kötü enerji ortamlarında idealdir.

Standby-ferro

Çok sınırlı ticari ürün uygulaması

Mükemmel voltaj düzenleme ve yüksek güvenirlilik

Düşük verim ve bazı yüklerle ve jeneratörlerle uyumsuzluk

Düşük verim ve düzensiz çalışma sorunları nedeniyle sınırlı kullanıır, N+1 online tasarımlar çok daha güvenilirdir.

Double

conversion

on-line

APC Smart-UPS On-Line APC Smart-UPS VT APC Symmetra1 MGE Galaxy MGE EPS Liebert NX

Mükemmel voltaj düzenleme, kolay paralelenme

Eski modellerinde düşük verimlilik, 5kVA altında yüksek maliyet

N+1 tasarımlar için çok uygun

Delta

conversion on-line

APC Symmetra MW

Mükemmel voltaj düzenleme, yüksek verim

5kVA altı Pratik değil

Yüksek verimlilik büyük güç uygulamalarında şarj-deşarj maliyetlerinden ciddi enerji tasarrufu sağlar


Sonuç

Her tip UPS’in değişik kullanım amaçları için uygun olduğu alanlar vardır. Hiçbir tip “tüm uygulama alanları” için genel ideal bir seçim olmayacaktır. Bu bilgi dokümanının amacı piyasada bulunan değişik UPS topolojilerini karşılaştırarak, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaktır.

UPS tasarımları arasındaki belirgin farklılıklar, farklı uygulamalar için teorik ve pratik avantajlar sunar. Buna karşın, tasarımın uygulaması ve üretim kalitesi kullanıcının uygulamasındaki performansı belirleyen en önce gelen kriterdir.


APC - ENERGY STAR® - Enerji Verimliliği

ENERGY STAR®

Energy StarABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DoE) ortaklığında kurulan ENERGY STAR programı, enerjinin verimsiz kullanımından kaynaklanan kirleticilerin azaltılmasını ve tüketicilerin enerji tasarruflu ürünleri kolay tespit edip satın almalarını amaçlamaktadır. Bu programda yer alan şirketler, müşterilerine enerji tasarrufunun getireceği işletmesel ve finansal avantajlardan faydalanma fırsatı sunan teklif ve çözümler sağlamaktadır.

Schneider Electric-APC Smart-UPS ve Back-UPS, evlere ve KOBİ'lere genel olarak büyük tasarruflar ve kritik, güvenilir fonksiyonlar sağlamanın yanında, aşağıdaki kriterler bakımından bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından test edilip ENERGY STAR sertifikasına hak kazanmıştır:

 • Verimlilik: İlgili UPS ürünleri işletme verimliliği açısından pazarın ilk %25'i içinde olmalıdır, böylece müşterilerin elektrik işletme maliyetleri düşürülür ve karbon ayak izi küçültülür;

 • Performans Testi: Tüm UPS ürünleri, üçüncü parti bir belgelendirme kuruluşunun denetiminde EPA’ ENERGY STAR test prosedürüne tabidir.

 • Yayınlanan Sonuçlar: UPS ürünleri, %25, %50, %75 ve %100 yüklerde belirli test sonuçları elde etmeli ve diğer özelliklerin yanında yük kaybı yaşamamalıdır.

APC - Green Premium - Çevre ile dost ürünler

Green Premium

Gezegenimizi koruyacak araçlar...

Gezegenimiz birçok çevresel sorunla karşı karşıyadır: enerji verimliliği ve karbon ayak izi kaynaklı iklim değişiklikleri, malzeme tüketimi ve geri dönüşüm kaynaklı ham madde tükenmesi, tehlikeli madde ve atıklarla ilgili olarak da biyolojik çeşitlilik, insan ve çevre güvenliği…

Bu sorunlara karşı ulusal ve uluslararası düzeyde kuralların ve standartların oluşturulması için birçok girişim çalışmaktadır. Özellikle elektrik endüstrisinde, tehlikeli maddeler, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve atıklarla ilgili olarak bazı önlemler alınmaktadır. Böylelikle, ulusal ve uluslararası komiteler çevreci tasarımlı ürünler ve atık yönetimi gerektiren ve bazı zararlı madde ve kimyasalların kullanımını kısıtlayan yönetmeliklerle gezegenimizi korumaya çalışmaktadır.

Schneider Electric-APC, ürünlerini daha yüksek enerji verimliliğiyle, daha az tehlikeli maddeyle ve çevreci geri dönüşüm ve imha seçenekleriyle dizayn ederek gittikçe daha katı hale gelen çevre mevzuatlarına tam uyumluluk göstermektedir.

Çevresel sorunlara karşı Green Premium işareti

Schneider Electric-APC, Schneider Electric’in kendi ekolojik işareti Green Premium ile ürünlerin çevreye olan etkisiyle ilgili kapsamlı ve güvenilir bilgiler sunuyor. Bu özellik sayesinde müşterilerimiz ürünlerimizin uygunluk durumunu kontrol edip kendi çevre politikalarına etkin bir şekilde dahil edebilmektedirler. Schneider Electric, Green Premium ekolojik işareti ile müşterilerin karbon ayak izi hesaplamalarına yardımcı olacak bir araç sunarken madde ve kimyasallarla ilgili mevzuata tam uyumluluk sağlar ve çevreci tasarımın geliştirilmesi için gereken tüm bilgileri vererek ürünün’ geri kazanılabilirliğini optimize ederek kullanım ömrü sonu maliyetlerini düşürür.

Schneider Electric-APC, aşağıdaki koşulları karşılayan ürünlere Green Premium işaretini uygulamaktadır:

•Çevresel beyan (PEP - Ürün Çevre Profili);

•Kullanım Ömrü Sonu Talimatı (EoLI);

•Avrupa REACh Düzenlemesi'nde belirtilen ilgili maddelerin oranı;

•Avrupa RoHS Direktifi'nde belirtilen eşik değerlerinin üstünde kurşun, krom, kadmiyum, cıva, polibromine bifenil (PBB) ve prolibromine difenil eter (PBDE) bulunmadığına dair beyan.

•Avrupa Batarya Direktifi'nde belirtilen eşik değerlerinin üstünde kurşun, kadmiyum ve cıva bulunmadığına dair beyan.

Şu anda APC Schneider Electric ürünlerinden’ elde edilen gelirlerin %77'si Green Premium ürünlerinden gelmektedir. Açık bir şekilde tanımlanmış kriterleri bulunan eşsiz bir ekolojik işaret olarak, tüm çevresel bilgiler uluslararası standartlara göre değerlendirilip internetten yayınlanmaktadır.

Green Premium ekolojik işareti, ticari faaliyetlerin basitleştirilmesi, çevre politikalarının desteklenmesi ve karbon ayak izinin küçültülmesinde en çevreci yöntem için temel gösterge olarak alınmalıdır. Green Premium sayesinde tek bir tuşla çevreye katkı yapmanız ve ürünün’ çevresel bilgilerini öğrenmeniz mümkündür.

Ürün Çevre Profillerinin Yorumlanması

Schneider Electric-APC tarafından yayınlanan Ürün Çevre Profili (PEP) belgeleri, yaşam döngüleri boyunca ürünlerin çevre performansını incelemenizi sağlar. PEP'lerde, verilen koşullara göre çevresel performans durumu gösterilir. Ürünler geliştirilip bilim ilerledikçe, PEP'lerdeki bilgiler de değişerek zaman içinde çevre performansında kaydedilen gelişmeleri yansıtır hale gelecektir

Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri ve Çevresel Göstergeler

Schneider Electric-APC, tüm ürün yaşam döngüsü analizlerinde Environmental Information & Management Explorer (EIME) yazılımını kullanmaktadır. Bu yazılım, elektrik ve elektronik endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. Çevre ve insan sağlığı durumuna ışık tutan çevresel göstergeler içerir. Bu göstergeler nicel ölçümlere veya zaman içinde takip edilen çevresel koşul istatistiklerine bağlı olarak geliştirilir.

APC Yeni Jenerasyon Rack ATS (Otomatik Transfer Switch)

APC Yeni Jenerasyon Rack ATS (Otomatik Transfer Switch)

Tek elektrik bağlantılı cihazlar için Otomatik Elektrik Anahtarlama ve Yedeklilik Çözümü

Yeni Jenerasyon ATS’nin çoklu çıkış bağlantıları ile ikinci bir Rack PDU serisi kullanma ihtiyacı ortadan kalkar.

 • > Kusursuz enerji transferi
 • > Sürekli kaynak gözlem ve ölçümü
 • > Akım gözlemi ve alarmlar
 • > Network yönetim arayüzü
 • > Çoklu çıkış bağlantıları

APC Rack Otomatik Transfer Switch (ATS) her iki AC şebeke kaynağına bağlı giriş bağlantı kablosuna sahip, bağlı cihazlara kesintisiz enerji verebilen bir cihazdır. Rack ATS bağlı yüke birincil AC (şebeke) kaynağından enerji sağlar. Birincil kaynakta bir kesinti olduğunda yükü ikincil kaynağa aktarır. Bir kaynaktan diğer kaynağa Transfer (geçiş), bağlı cihazlara hissettirmeden herhangi bir faz değişikliğinden etkilenmeden kusursuz şekilde yapılır. ATS içinde yer alan ağ (network) Web üzerinden, SNMP ile veya Telnet ara yüzü aracılığı ile uzaktan yönetim olanağı verir.

Yeni Jenerasyon Rack ATS son kullanıcılara pek çok yeni özellik sunar. Çoklu çıkış bağlantıları, pek çok cihazın yeni bir rack PDU kullanmadan doğrudan Rack ATS’ye bağlanabilmesini sağlar. Akım gözlemi ve alarmlar, enerji tüketimi ATS’nin maksimum değerlerine yaklaştığında bileşik akım ölçümleri sağlayarak ve alarmlar ile uyararak sistemin down-time (devre dışı kalmasını) önler. Yerleşik ağ (network) ve lokal arayüzler daha esnek bir kullanım için istenen konfigürasyon ayarlarının yapılabilmesini sağlar. Rack ATS ürün ailesi çok değişik giriş ve çıkış bağlantıları ile 100/120V, 200/208V, veya 230V güçlerini çoklu çıkışlarına aktarabilir. Pek çok giriş ve çıkış bağlantısı olanağı kullanıcılara değişik güç dağıtımı gereksinimlerine adapte olabilme olanağı sunar.

APC Rack ATS enerjiyi kusursuz şekilde kaynaklar arası aktarabilir. ITI eğrisi başına, tipik enerji arzları AC voltajı sıfıra düştüğünde 20ms’de çalışır. IEEE 1100-1999 standardı da ITI eğrisine referanslıdır. SSI (Server System Infrastructure) standardı 100-240V voltaj aralığı için güç kaynaklarına minumum 21ms hold-up (bekletme) süresi önerir.

APC Ract ATS cihazları kaynaklar arası geçişi bu endüstri standardı sürelerde yapar. Cihazda yer alan algılama yeteneğinin voltaj ve frekans aralığında olup olmadığını algılaması da bu geçiş süresine dahildir. Elektronik aksamda herhangi bir arıza çıkış voltajında herhangi bir kesintiye neden olmaz çünkü cihaz hata toleransını ortadan kaldıran yedekliliktedir.

 • > 8-12ms tipik
 • > 16ms, 60Hz’de, Yüksek duyarlılıkta ayarlandığında
 • > 18ms, 50Hz’de, Yüksek duyarlılıkta ayarlandığında

Akım Gözlem ve Alarmlar

Akım gözlemi ve alarmlar, enerji tüketimi ATS’nin maksimum değerlerine yaklaştığında bileşik akım ölçümleri sağlayarak ve alarmlar ile uyararak sistemin down-time (devre dışı kalmasını) önler

 • > Bileşik Akım ölçüm göstergesi
 • > Yerel ve Ağ üzerinden Aşırı-akım uyarıları
 • > Size özel şekillendirilebilen ayarlar

Kaynak Durumunu Sürekli Gözlem

Yerleşik akıllı arayüzü ile APC Rack ATS her iki kaynakta da hem voltaj hem frekans dalgalanmalarını sürekli gözler.

 • > Giriş voltaj ve frekansının eşzamanlı izlenmesi
 • > Nominal frekansın otomatik algılanması
 • > Voltaj ve Frekans aralığının kullanıcı tarafından ayarlanabilmesi

Ağ Yönetim Arayüzü

Kullanıcı arayüzü cihaz durumunu ve yerel ayarları uzaktan erişim sağlar. Tamamen kontrol edilebilir menü seçenekleri le cihaz üzerindeki ayar seçenekleri kullanılabilir.

 • > WEB (Ethernet) den, telnet (seri bağlantı)den veya SNMP’den erişim olanağı
 • > APC InfraStruxure yönetim cihazları ile uyumlu
 • > Yerleşik ağ (network) yönetim kartı

Güçlü faz-dışı Anahtarlama

Devrelerin aşırı ısınmasını önleyen hem faal hem nötr hatların anahtarlaması break-before-make sistemi kullanır; böylece kaynaklar arasında faz farklılığı göz önüne alınmaksızın birbirleri ile çakışması engellenir.

 • > AC (şebeke) kaynakları çıkışları anahtarlamadan önce izole edilir
 • > Kaynaklar birbirlerinden 180 derece faz-dışı olabilir.

**Firmware revision 357 yüklenmelidir**

APC Video - Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models

APC Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models

APC by Schneider Electric’s new Smart-UPS™ On-Line models Graphical LCD Display with Multicolor Backlight provides a comprehensive real time status at a glance including battery and load levels.

APC Video - Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 230V

Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 230V

APC by Schneider Electric’s New Smart-UPS On-Line models provide double conversion power protection for servers, storage, voice and data networks, medical labs, and light industrial applications. Best in class output power density delivering more real power in watts, 0.9pf on 5 kVA, Unity on the 6kVA -10kVA units.

APC RBC Akü paketleri uyumlu APC UPS tablosu

RBC Uyumluluk Tablosu

Aşağıdaki RBC paketlerini, uyumlu APC UPS'lerde kullanabilirsiniz.

RBC Türü

UPS

APCRBC105

SUA2200RMXLI3U, SUA3000RMXL3U, SUA3000RMXLI3U, SUA48RMXLBP3U

APCRBC106

BE400-GR

APCRBC109

BR1200LCDI, BR1500LCDI

APCRBC110

BE550G-GR, BR550GI

APCRBC113 BR1100CI, BR1100CI-AS, BR1100CI-IN, BR1100CI-RS

APCRBC115

SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX48RMBP2U

APCRBC116

SMX750I, SMX1000I

APCRBC117

SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC

APCRBC118

SMX120RMBP2U*2

APCRBC123

BR900GI, SMT750RMI2U

APCRBC124

BR1200GI, BR1500GI

APCRBC132

SMT1000RMI2U

APCRBC133

SMT1500RMI2U

RBC2

BK200, BK250B, BK280B, BK325-GR, BK350EI, BK500EI, BP280, BP280PNP, BP280C, BP280S, BK300, BK400, BK400B, BP420, BP420C, BP420PNP, BP420S, BK500M, PCPER, PCPRO, SUVS420, SU420NET, BH500INET, BK500-RS, BR500I, SC420, SC420I

RBC3

BK450, BK575C, BK600, BK600C, BK650M,

RBC4

BP650, BP650PNP, BP650C, SUVS650,BP650S, SU620NET, SC620, SC620I

RBC5

SU450, SU450NET, SU700, SU700NET

RBC6

BP1000, SUVS1000, SU1000, SU1000NET, SU1000RM, SU1000RMNET, SMT1000I, SU700X167, SUA1000, SUA1000I

RBC7

SU700XL, SU700XLNET, SU1000XL, SU1000XLNET, BP1400, SUVS1400, SU1400, SU1400NET, SMT1500I, SUA1000XLI, SUA1500, SUA1500I, SUA750XL, SUA750XLI

RBC8

SU1400RM, SU1400RMNET

RBC9

SU700RM, SU700RMNET

RBC10

BF250, BK280, BF280C, BF350

RBC11

SU1400XLTNET, SU1400RMXLTNET, SU2200, SU2200NET, SU2200RM, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLT, SU2200XL, SU2200XLNET, SU2200XLTNET, SU3000, SU3000NET, SU3000RM, SU3000RMNET, SU24XLBP, SU48XLBP, SU48BP, SUA24XLBP

RBC12

SU2200RMI3U, SU3000RMI3U, SU3000RMT3U, SU5000I*2

RBC13

UXBP24, UXBP48

RBC14 SRT10KRMXLI, SRT10KXLI, SRT192BP, SRT192BP2, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT5KRMXLI, SRT5KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KXLI, SRT8KRMXLI, SRT8KXLI

RBC17

BE700G-GR, BK650EI, PS250

RBC18

PS450, BAY450, SC450RM1U, SC450RMI1U

RBC22

SU700RMI2U, SUA750R2IX38, SUA750RM2U, SUA750RMI2U

RBC23

SUA1000RM2U, SUA1000RMI2U, SU1000RMI2U

RBC24

SU1400RMI2U, SUA1500RMI2U, SUA1500RM2U

RBC25

SU1400RMXL3U

RBC27

2*SU48R3XLBP, SU2200RMXL3U, SU2200RMXLI3U, SU3000RMXL3U, SU3000RMXLI3U, SU48R3XLBP, SU48RMXLBP3U

RBC30

BF500-GR

RBC31

SURT1000XLI, SURT1000RMXLI, SURT2000RMXLI, SURT2000XLI, SURT48XLBP

RBC32

BR800I, BR1000I

RBC33

BR1500I, SC1000I

RBC34

SUA750RM1U, SUA750RMI1U, SUA1000RM1U, SUA1000RMI1U

RBC43

SUA2200RM2U, SUA2200RMI2U, SMT2200RMI2U, SMT3000RMI2U, SUA3000RMI2U, SUA3000R2IX322, SUA3000RM2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXLI2U, SUM48RMXLBP2U

RBC44

SURTD3000RMXLI, SURTD3000XLI, SURT3000XLI, SURT3000RMXLI, SURTD5000XLI, SURTD5000RMXLI, SURT6000XLI, SURT6000RMXLI, SURT8000XLI*2, SURT8000RMXLI*2, SURT10000RMXLI*2, SURT10000XLI*2, SURT15KRMXLI*4, SURT20KRMXLI*4, SURT192RMXLBP*2, SURT192XLBP*2

RBC48

SUA750, SUA750I, SMT750I

RBC55

SUA2200, SUA2200I, SUA2200XL, SUA2200XLI, SMT2200I, SUA3000, SUA3000I, SMT3000I, SUA3000XL, SUA3000XLI, SUA48XLBP, SUA5000RMI5U

RBC57

SUA48RMXLBP2U, SURT48RMXLBP

RBC59

SC1500I

SYBATT

Symmetra Akü Modülü

SYBT2

SYH2K6RMI, , SYH4K6RMI, SYH6K6RMI, SYRMXR2B4, SYRMXR4B4, SYRMXR4B4I

SYBT4

Symmetra PX veya Smart-UPS VT (4xSTBTU1-PLP)

SYBT5

SYA12K16I, SYA12K16P, SYA12K16RMI, SYA12K16RMP, SYA16K16I, SYA16K16RMI, SYA16K16RMP, SYA4K8RMP, SYA8K16I, SYA8K16IXR, SYA8K16P, SYA8K16RMI, SYA8K16RMP, SYA8K8RMI, SYA8K8RMP, SYARMXR3B3I, SYARMXR9B9I, SYAXR9B9I

APC Güç Kabloları Karşılaştırma Listesi

APC Güç Kabloları

APC Schneider IT cihazlarında kullanılmak üzere çok çeşitli güç kabloları sunar.

Pek çok enerji bağlantı sorununa yanıt veren değişik GÜÇ KABLOLARI (jumper kabloları olarak da tabir edilir) çözümleri vardır. Bu kabloları kullanrak cihazlarınızı APC Rack’e monte PDUlarına, MasterSwitch ürünlerine, Otomatik Transfer Switch(ATS)’e, veya UPS’e bağlayabilirsiniz. Aynı şekilde PDU cihazınızı bahsedilen diğer cihazlara bağlamakta da kullanabilirsiniz.

Aşağıda değişik kablo çözümlerinin karşılaştırma tablosu verilmiştir.

Parça No

Tanım

Model

Uzunluk

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

AP9870

Güç Kablosu 100-230V, C13 - C14

2,5m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

AP9875

Güç Kablosu, 230V, C19 - Schuko

2,5m

Schuko CEE 77 EU1-16P

IEC 320 C19

AP9876

Güç Kablosu, 230V, C19 - IEC 309

2,5m

IEC-309 16A

IEC 320 C19

AP9877

Güç Kablosu, 100-230V, C19 - C20

2,0m

IEC-320 C20

IEC 320 C19

AP9878

Güç Kablosu, 100-230V, C14 - C19

2,0m

IEC-320 C14

IEC 320 C19

AP9879

Güç Kablosu, 100-230V, C13 - C20

2,0m

IEC-320 C20

IEC 320 C13

AP9890

Güç Kablosu Seti, 100-230V, 2’, (5 adet )C13 - C14

0,6m

IEC-320 C14

IEC 320 C13

AP8702S-WW

Güç Kablosu Seti, 100-230V, (6 adet )C13 to C14

0,6m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

AP8704S-WW

Güç Kablosu Seti, 100-230V, (6 adet )C13 to C14

1,2m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

AP8706S-WW

Güç Kablosu Seti, 100-230V, (6 adet )C13 to C14

1,8m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

Güç Değerlerine Göre Fiş ve Priz Çeşitleri

Güç Değerlerine Göre Fiş ve Priz Çeşitleri

Uluslararası standartlar NEMA (Amerika) ve IEC (Uluslararası) gibi kurumlarca belirlenir. Fiş ve prizler, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmekle birlikte, değişik IT ve Endüstriyel uygulamalarda ülke standardı dışında kullanımlar görülebilir.

Voltaj

Amp

Tipik Güç Değeri

Kablo Sayısı

Fiş Adı

Priz Konektörü

100–120 V

15 A

1.4 kW

3

NEMA 5-15P

NEMA 5-15R

20 A

1.9 kW

3

NEMA 5-20P

NEMA 5-20R

20 A

1.9 kW

3

NEMA L5-20P

NEMA L5-20R

30 A

2.9 kW

3

NEMA L5-30P

NEMA L5-30R

200 – 240 V

15 A

2.5 kW

3

IEC C14

IEC C13

16 A

3.7 kW

3

IEC 309 16 A, 2P, 3W

IEC 309 16 A, 2P, 3

20 A

3.3 kW

3

IEC C20

IEC C19

20 A

3.3 kW

3

NEMA L6-20P

NEMA L6-20R

30 A

5.0 kW

3

NEMA L6-30P

NEMA L6-30R

32 A

7.4 kW

3

IEC 309 32 A, 2P, 3W

IEC 309 32 A, 2P, 3W

208 V

3 Faz

20 A

5.8 kW

5

NEMA L21-20P

NEMA L21-20R

30 A

8.7 kW

5

NEMA L21-30P

NEMA L21-30R

50 A

12.5 – 14.4 kW

4

CS8365C

CS8364C, CS8369

60 A

16.2 – 17.3 kW

4

IEC 309 60 A, 3P, 4W

IEC 309 60 A, 3P, 4W

400 – 415 V

3 Faz

16/20 A

11 kW

5

IEC 309 16/20 A, 3P, 5W

IEC 309 16/20 A, 3P, 5W

32 A

22 kW

5

IEC 309 32 A, 3P, 5W

IEC 309 32 A, 3P, 5W

40 A

23 kW

5

IEC 309 60 A, 3P, 5W

IEC 309 60 A, 3P, 5W

APC Yazilim - PowerChute® Kişisel Sürüm - APC Back-UPSler için

PowerChute® Personal Edition – Kişisel Sürüm

Yerel haberleşme özelliğine sahip APC Back-UPS ile uyumludur

Güç ve enerji yönetimi özelliklerine sahip kullanımı kolay, güvenli sistem kapatma yazılımı.

PowerChute Personal Edition - APC

Ev akü desteği kullanıcıları için ideal seçim.

PowerChute Personal Edition yazılımı uzun süreli enerji kesintisi durumunda sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar ve potansiyel veri bozulmalarını önler. Kural dışı kullanılırlık için tasarlanmıştır, ilk-kullanıcılara APC'nin endüstri-öncüsü güç yönetim deneyimi esaslı optimal koruma sağlar. Kullanıcılar ayrıca özel durumları için PowerChute ayarlarını değiştirme seçeneğine sahiptir. Enerji maliyeti ve CO2 bilgileri korunan ekipman tarafından tüketilen enerji hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanıza imkan tanır ve enerji planları maliyet tasarrufu sağlar. Not: Özellikler Back-UPS modeli ve işletim sistemine göre değişir

Model Listesi

Ürünler

Parça Numarası

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 8; 7; Vista; XP; Home Server (Multi-Language)

SFPCPE302

Back-UPS HS v1.0.0 Management Tool

SFPCPEHS100

PowerChute Kişisel Sürüm Özellikler & Faydalar

Enerji kullanım raporu

Korunan ekipmanlarınızla ilgili verileri baz alan enerji kullanım bilgileri edinin.

Enerji maliyeti

Korunan ekipmanınıza enerji verme maliyetini öğrenin.

CO2 Emisyon Raporlama

Korunan ekipmanınıza enerji vermenin çevresel etkilerini izleyin.

Enerji koruma planları

Çevre aygıtları tarafından tüketilen enerji azaltacak kullanımı kolay planlar seçerek tasarruf edin.

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Hazırda bekleme

Bütün sistem durumunu korur ve sorun giderme süresini hızlandırır.

Yönetilebilirlik

Güç performansı

Elektrik kesintisi ve zaman içerisinde meydana gelen parazitler gibi güç problemlerini özetler.

Bir bakışta durum

Kolay erişilebilir güç durumu

Otomatik sistem testi

Periyodik batarya otomatik testi değiştirilmesi gereken bataryanın erken tespitini sağlamaktadır.

Uyumluluk

PowerChute Kişisel Versiyonu OS Uyumlu

Bu yazılım, sayısız işletim sistemini ve işlemciyi destekler. Daha fazla bilgi için, lütfen
buraya tıklayın.

Back-UPS modelleri ile uyumlu

Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS

Kolaylık

Montaj

Hızlı, kolay kurulum ilk kez kullananlar için tahminleri yapılandırma dışına taşır

Bağlama-duyarlı yardım

Uzmanlık dilinden bağımsız, bağlama duyarlı yardım, sorulara hızlı cevaplar sunar

Geceleri özel sessiz çalışma

Back-UPS HS v1.0.0 Management Tool

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Hazırda bekleme

Bütün sistem durumunu korur ve sorun giderme süresini hızlandırır.

Yönetilebilirlik

Güç performansı

Elektrik kesintisi ve zaman içerisinde meydana gelen parazitler gibi güç problemlerini özetler.

Bir bakışta durum

Kolay erişilebilir güç durumu

Otomatik sistem testi

Periyodik batarya otomatik testi değiştirilmesi gereken bataryanın erken tespitini sağlamaktadır.

Uyumluluk

PowerChute Kişisel Versiyonu OS Uyumlu

Back-UPS modelleri ile uyumlu

Back -UPS ES, Back -UPS CS, Back -UPS LS, Back -UPS RS

Yazılım indirme linki için tıklayınız

APC Yazilim - PowerChute® İşletme Sürümü - APC Smart-UPS (5kVA ve altı) için

PowerChute® Business Edition – İşletme Sürümü

APC Smart-UPS 5kVA ve altı ile uyumludur

PowerChute Business Edition 5 Kullanıcı - v9.1.1

Özel seri bağlantılar veya USB kullanarak 25 sunucu ve çalışma istasyonuna kadar ileri UPS yönetimi, güvenli sistem kapatma ve enerji raporlama.

PowerChute Business Edition - APC

PowerChute Business Edition yazılımı UPS yönetimi, güvenli sistem kapatma ve yenilikçi enerji yönetim kapasitesi sunar. Uzun süreli elektrik kesintilerinde, gözetimsiz kapatmada hiçbir bilginin kaybolmaması ve onarım için gereken sürenin en aza indirgenmesi sağlanır. Enerji maliyeti ve CO2 raporlama IT ekipmanı tarafından tüketilen enerjinin daha iyi anlaşılmasını ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesini sağlar. Çok değerli risk belirleme raporları kullanılabilirlik için potansiyel tehlikeleri tespit eder ve gelişmiş analiz özellikleri potansiyel UPS ve güç ile ilgili problemlerin meydana gelmeden önce belirlenmesine yardımcı olur, bu sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Model Listesi

Ürünler

Parça Numarası

PowerChute Business Edition 5 Node - v9.1.1

SFPCBE911

PowerChute Business Edition Deluxe 25 Node - v9.1 CD

SSPCBE91-25

PowerChute İşletme Sürümü

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Planlama özelliği

Bağlanan ekipman ve UPS'lerin kapatılması ve yeniden yüklenmesi için kendinize ait bir zamanlama ayarlayın.

Sıralı kapatma ve yeniden başlatma

Önceden belirlenen bir düzende seçilen çıkış gruplarının kapatılması ve yeniden başlatılması için konfigürasyon (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Yük Dağıtımı

Daha az öneme sahip ekipmanları hariç tutmak ve çalışma süresini korumak için önceden belirlenen bir sıralama ile seçilen çıkış gruplarını kapatın (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Çıkış grubu kontrol

Teknisyenleri uzaktaki alanlara göndermeye gerek kalmadan seçilen çıkış gruplarını açın/kapatın, yeniden başlatın veya kapatın (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Enerji Yönetimi

Enerji kullanım raporu

Korunan ekipmanlarınızla ilgili verileri baz alan enerji kullanım bilgileri edinin.

Enerji maliyeti

Korunan ekipmanınıza enerji verme maliyetini öğrenin.

CO2 Emisyon Raporlama

Korunan ekipmanınıza enerji vermenin çevresel etkilerini izleyin.

Ayarlanabilir enerji maliyetleri

Hatasız enerji maliyet raporları için değişen enerji maliyetlerinizi güncelleyin

Kullanılabilirlik

Risk değerlendirme özeti

Eskiyen güç kaynakları veya yetersiz çalışma süresi gibi donanımızın kullanılabilirliğine yönelik olası tehditleri tanımlayarak çalışma süresini maksimum hale getirin.

Güç durum özeti

Sık ya da uzayan düşük ve yüksek gerilimleri saptayarak gücü analiz edin.

Güç analiz grafiği

Periyodik olarak, sürekli ortaya çıkan güç kesintilerini kolayca tanımlamak için güç ve UPS olaylarını günün veya haftanın zamanlarına göre grafiklendirin.

Voltaj analizi

Yüksek ve düşük transfer parametreleri arasında olmasını sağlamak giriş hattı voltajı süre aşımını gösterir.

Yönetilebilirlik

Çoklu Smart-UPS Yönetimi

Batarya değiştirme tarihi ve kalan çalışma süresi gibi merkezi olarak gösterilen parametreler için UPS durumu genel bakışını özelleştirin.

Önerilen eylemler

Problem tanımlarının, önerilen eylemlerle birlikte sunulması eğitim ihtiyacını azaltır, yayılımı kolaylaştırır ve sorun gidermeyi hızlandırır.

Akıllı Akü Yönetimi

Yazılım kullanıcı arayüzündeki batarya değiştirme tarihi ve Yedek Batarya Kartuşu (RBC) numarası, doğru online RBC siparişi için gereken linki sağlar.

Bildirim

Önemli durumlara zamanında müdahale edildiğinden emin olmak için problemleri öğrenin.

Veri kaydetme

Sorunlu gidişleri şiddetlenmeden veya veri kayıtlarını analize göndermeden önce tanımlayın.

Durum kaydetme

Bir vakaya neden olan durumların zamanlamasını ve sırasını olay kayıtları ile birlikte belirleyin.

Komut dosyasını çalıştırın

Güç sorunlarına karşı yapılacak eylemleri özelleştirin.

Kolaylık

Keşif

APC UPS’leri keşfetmek için uzak ağ parçalarını veya belirleyerek veya bir IP adres aralığı belirleyerek uygulamayı hızlandırın.

Parola Güvenliği

Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.

SMTP Kimlik Doğrulama

E-posta doğrulamak için Güvenli Posta Transfer Protokolü desteği

Güvenli haberleşme

Varsayılan bağlantı olarak güvenli HTTPS web erişimi, cihaz ile müşteri arabirimleri arasındaki haberleşmenin yorumlanamamasını sağlar.

İlk Ayar Sihirbazı

Kolay konfigürasyon ve hızlı IT cihazı koruması

PowerChute İşletme Sürümü

PowerChute Business Edition Deluxe 25 Kullanıcı - v9.1 CD

Özel seri bağlantılar veya USB kullanarak 25 sunucu ve çalışma istasyonuna kadar ileri UPS yönetimi, güvenli sistem kapatma ve enerji raporlama.

Yazılım indirme linki için tıklayınız

APC Yazilim - PowerChute® Network Shutdown – Ağdan Kapatma

PowerChute® Network Shutdown – Ağdan Kapatma

Birden fazla sunucunun güvenilir ağ tabanlı kapatılmasını saplar. APC haberleşme kartı yüklü tüm UPS'ler ile uyumludur.

PowerChute Network Shutdown - APC

PowerChute Ağ Kapatma, APC UPS Ağ Yönetim Kartı ile birlikte çalışarak fiziksel ve sanal IT ortamınızı IT elverişlilik tehditlerine karşı korur. Fiziksel sunucularınızın ve sanal makinelerinizin ağ tabanlı ve işletmensiz kapatılması veri bütünlüğünü korur ve uzun süreli güç kesintilerinde sistemin arıza süresini kısaltır. Ölçeklenebilir mimarisi neredeyse sınırsız sayıda istemci sistemini destekler. PowerChute Ağ Kapatma, tarayıcı arayüzünden kolaylıkla ayarlanabilir ve Tek, Yedek ve Paralel UPS konfigürasyonlarını destekler.

Model Listesi

Ürünler

Parça Numarası

PowerChute Network Shutdown v3.0.1

SFPCNS301

PowerChute Network Shutdown v3.1

SFPCNS31

PowerChute Network Shutdown v3.1 for NETGEAR

SFPCNS31-RNAS

PowerChute Network Shutdown v3.1 for Virtualization

SFPCNS31-V

PowerChute Ağdan Kapama

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Sıralı Sunucu Kapatma

Öncelikli sunucuların çalışma süresini uzatmak için aynı UPS'in güç verdiği farklı sunucuların kapanma sırasını belirler.

Sıralı ağ kapatma ve yeniden yükleme

Önceden belirlenen bir düzende seçilen çıkış gruplarının kapatılması ve yeniden başlatılması için konfigürasyon (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Komut dosyasını çalıştırın

Güç sorunlarına karşı yapılacak eylemleri özelleştirin.

Güvenli haberleşme

Varsayılan bağlantı olarak güvenli HTTPS web erişimi, cihaz ile müşteri arabirimleri arasındaki haberleşmenin yorumlanamamasını sağlar.

Sanallaştırma

Sanal Küme Desteği

Sanal makine transferini, sanal makine kapatmayı ve Sanal Kümelerde ana bilgisayar kapatmayı destekler.

Sanal Küme Görünümü

Sanal Küme ortamınızı ve UPS kurulumunuzu tek bir ekranda grafikle göstererek UPS ve Ana Bilgisayar konfigürasyonunuzu sezgisel arayüzle gösterir.

Sanal Makine Transferi

UPS kritik olaylarından etkilenmeyen ana bilgisayarlara sanal makine transferini tetikler.

VMware vApp Kapatma

Sanal makine kapatma/çalıştırma sırasının kontrolü için VMware vApps kapatmayı ve çalıştırmayı sağlar.

VMware Sanal Cihaz

Kolay kurulum için sanal araç olarak PowerChute kurma seçeneği.

VMware vSphere Plugin

vSphere Plugin seçeneği, PowerChute'yi vCenter Sunucusuna entegre ederek vSphere İstemcisi ile PowerChute izleme ve yönetme imkanı sağlar.

Yönetilebilirlik

Tarayıcı ile erişilebilir

Bir tarayıcı ile kullanıcı arabirimini görüntüleyin.

Adım adım yapılandırma sihirbazı

Kurulum ve ayar süresini kısaltır. İlk kurulumdan sonra bile konfigürasyonda değişikliğe izin verir.

Metin tabanlı INI konfigürasyon dosyası

Konfigürasyon ayarlarının arşivlenmesi ve ayarların bir vekilden diğerine kopyalanması esnekliğini sunar.

Ağ-tabanlı kapatma

UPS ve korunan sunucuların seri kablolar üzerinden bağlanması gerekliliğini ortadan kaldırarak kablo karmaşasını azaltır.

Uyumluluk

PowerChute Network Kapatma OS Uyumlu

İşletim sistemi ve işlemciniz için doğru yazılım versiyonunu bulmak için Kullanım Kılavuzları & Kurulum Kılavuzları altındaki uyumluluk tablosuna bakınız.
Güç Kanalı Network Kapama uyum tablosu için burayı tıklayınız.

IPv6 Destek

IPv6 protokolü kullanarak ağ üzerinde çalışabillir

Yedek UPS konfigürasyon desteği

Yedek UPS konfigürasyonunda 4 UPS'yi destekler. Yedek Konfigürasyondaki tüm UPS'ler aynı UPS ailesinden olmalıdır.

Paralel-UPS konfigürasyon desteği

Yapılabilir olaylar için tek UPS sistemi olarak Paralel UPS konfigürasyonunu tanır (paralel uyumlu UPS cihazlarında).

Kullanılabilirlik

Durum kaydetme

Bir vakaya neden olan durumların zamanlamasını ve sırasını olay kayıtları ile birlikte belirleyin.

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.0.1

Parça No: SFPCNS301

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.1

Parça No: SFPCNS31

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.1 for NETGEAR

Parça No: SFPCNS31-RNAS

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.1 for Virtualization

Parça No: SFPCNS31-V

Yazılım indirme linki için tıklayınız

APC SRC Serisi 2kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W
SRC2000I 1 s. 38 dk. 30 dk. 19 dk. 13 dk. 11 dk. 7 dk. 4 dk.
APC SRC Serisi 1kVA farklı güçlerde çalışma zamanları

UPS Modeli

200 W

500 W

700 W

SRC1000I

34 dk.

11 dk.

7 dk.

APC SRC Serisi 3kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W
SRC3000XLI 1 s. 57 dk. 47 dk. 32 dk. 23 dk. 20 dk. 14 dk. 10 dk. 7 dk.
SRC3000XLI + (1)SRC96XLBP2S 4 s. 29 dk. 1 s. 51 dk. 1 s. 17 dk. 58 dk. 51 dk. 37 dk. 28 dk. 21 dk.
SRC3000XLI + (1)SRC96XLBP 10 s. 12 dk. 4 s. 17 dk. 3 saat 2 s. 16 dk. 2 s. 1 dk. 1 s. 29 dk. 1 s. 10 dk. 54 dk.
SRC3000XLI + (2)SRC96XLBP 19 s. 43 dk. 8 s. 19 dk. 5 s. 51 dk. 4 s. 27 dk. 3 s. 58 dk. 2 s. 57 dk. 2 s. 20 dk. 1 s. 47 dk.
SRC3000XLI + (3)SRC96XLBP 29 s. 58 dk. 12 s. 41 dk. 8 s. 56 dk. 6 s. 48 dk. 6 s. 4 dk. 4 s. 32 dk. 3 s. 35 dk. 2 s. 46 dk.
SRC3000XLI + (4)SRC96XLBP 40 s. 46 dk. 17 s. 16 dk. 12 s. 10 dk. 9 s. 17 dk. 8 s. 17 dk. 6 s. 11 dk. 4 s. 54 dk. 3 s. 47 dk.
APC SRC Serisi 5kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W 2500 W 3000 W 3400 W
SRC5000XLI 2 s. 54 dk.
1 s. 11 dk.
49 dk.
36 dk.
32 dk.
22 dk.
17 dk.
12 dk.
8 dk.
6 dk.
4 dk.
SRC5000XLI +
(1)SRC192XLBP2
6 s. 37 dk.
2 s. 46 dk.
1 s. 55 dk.
1 s. 27 dk.
1 s. 17 dk.
57 dk.
44 dk.
33 dk.
25 dk.
19 dk.
16 dk.
SRC5000XLI + (2)SRC192XLBP2
10 s. 42 dk.
4 s. 29 dk.
3 s. 9 dk.
2 s. 23 dk.
2 s. 7 dk.
1 s. 34 dk.
1 s. 13 dk.
56 dk.
43 dk.
34 dk.
29 dk.
SRC5000XLI + (3)SRC192XLBP2
15 s. 1 dk.
6 s. 19 dk.
4 s. 26 dk.
3 s. 23 dk.
3 saat
2 s. 14 dk.
1 s. 45 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 1 dk.
49 dk.
42 dk.
SRC5000XLI + (4)SRC192XLBP2
19 s. 31 dk.
8 s. 14 dk.
5 s. 48 dk.
4 s. 25 dk.
3 s. 56 dk.
2 s. 55 dk.
2 s. 18 dk.
1 s. 46 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 5 dk.
56 dk.
SRC5000XLI + (5)SRC192XLBP2
24 s. 11 dk.
10 s. 13 dk.
7 s. 11 dk.
5 s. 29 dk.
4 s. 53 dk.
3 s. 38 dk.
2 s. 52 dk.
2 s. 13 dk.
1 s. 42 dk.
1 s. 22 dk.
1 s. 10 dk.
SRC5000XLI + (6)SRC192XLBP2
28 s. 59 dk.
12 s. 15 dk.
8 s. 38 dk.
6 s. 35 dk.
5 s. 52 dk.
4 s. 23 dk.
3 s. 27 dk.
2 s. 40 dk.
2 s. 3 dk.
1 s. 39 dk.
1 s. 25 dk.
SRC5000XLI + (7)SRC192XLBP2
33 s. 54 dk.
14 s. 21 dk.
10 s. 6 dk.
7 s. 43 dk.
6 s. 52 dk.
5 s. 8 dk.
4 s. 3 dk.
3 s. 8 dk.
2 s. 25 dk.
1 s. 57 dk.
1 s. 41 dk.
SRC5000XLI + (8)SRC192XLBP2
38 s. 56 dk.
16 s. 29 dk.
11 s. 37 dk.
8 s. 52 dk.
7 s. 54 dk.
5 s. 54 dk.
4 s. 40 dk.
3 s. 37 dk.
2 s. 47 dk.
2 s. 15 dk.
1 s. 56 dk.
APC SRC Serisi 6kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W 2500 W 3000 W 3400 W 4000 W
SRC6000XLI 2 s. 54 dk.
1 s. 11 dk.
49 dk.
36 dk.
32 dk.
22 dk.
17 dk.
12 dk.
8 dk.
6 dk.
4 dk.
3 dk.
SRC6000XLI + (1)SRC192XLBP2
6 s. 37 dk.
2 s. 46 dk.
1 s. 55 dk.
1 s. 27 dk.
1 s. 17 dk.
57 dk.
44 dk.
33 dk.
25 dk.
19 dk.
16 dk.
12 dk.
SRC6000XLI + (2)SRC192XLBP2
10 s. 42 dk.
4 s. 29 dk.
3 s. 9 dk.
2 s. 23 dk.
2 s. 7 dk.
1 s. 34 dk.
1 s. 13 dk.
56 dk.
43 dk.
34 dk.
29 dk.
23 dk.
SRC6000XLI + (3)SRC192XLBP2
15 s. 1 dk.
6 s. 19 dk.
4 s. 26 dk.
3 s. 23 dk.
3 saat
2 s. 14 dk.
1 s. 45 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 1 dk.
49 dk.
42 dk.
34 dk.
SRC6000XLI + (4)SRC192XLBP2
19 s. 31 dk.
8 s. 14 dk.
5 s. 48 dk.
4 s. 25 dk.
3 s. 56 dk.
2 s. 55 dk.
2 s. 18 dk.
1 s. 46 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 5 dk.
56 dk.
46 dk.
SRC6000XLI + (5)SRC192XLBP2
24 s. 11 dk.
10 s. 13 dk.
7 s. 11 dk.
5 s. 29 dk.
4 s. 53 dk.
3 s. 38 dk.
2 s. 52 dk.
2 s. 13 dk.
1 s. 42 dk.
1 s. 22 dk.
1 s. 10 dk.
58 dk.
SRC6000XLI + (6)SRC192XLBP2
28 s. 59 dk.
12 s. 15 dk.
8 s. 38 dk.
6 s. 35 dk.
5 s. 52 dk.
4 s. 23 dk.
3 s. 27 dk.
2 s. 40 dk.
2 s. 3 dk.
1 s. 39 dk.
1 s. 25 dk.
1 s. 10 dk.
SRC6000XLI + (7)SRC192XLBP2
33 s. 54 dk.
14 s. 21 dk.
10 s. 6 dk.
7 s. 43 dk.
6 s. 52 dk.
5 s. 8 dk.
4 s. 3 dk.
3 s. 8 dk.
2 s. 25 dk.
1 s. 57 dk.
1 s. 41 dk.
1 s. 23 dk.
SRC6000XLI + (8)SRC192XLBP2
38 s. 56 dk.
16 s. 29 dk.
11 s. 37 dk.
8 s. 52 dk.
7 s. 54 dk.
5 s. 54 dk.
4 s. 40 dk.
3 s. 37 dk.
2 s. 47 dk.
2 s. 15 dk.
1 s. 56 dk.
1 s. 36 dk.
APC SRC Serisi 10kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W 2500 W 3000 W 3400 W 4000 W 6000 W 8000 W
SRC10000XLI 11 s. 14 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 31 dk. 1 s. 51 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 11 dk. 55 dk. 41 dk. 30 dk. 24 dk. 20 dk. 15 dk. 8 dk. 4 dk.
SRC10000XLI + (1)SRC240XLBP3 25 s. 24 dk. 8 s. 38 dk. 5 s. 48 dk. 4 s. 18 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 46 dk. 2 s. 9 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 14 dk. 59 dk. 51 dk. 41 dk. 24 dk. 15 dk.
SRC10000XLI + (2)SRC240XLBP3 40 s. 52 dk. 13 s. 56 dk. 9 s. 22 dk. 6 s. 57 dk. 6 s. 8 dk. 4 s. 30 dk. 3 s. 30 dk. 2 s. 41 dk. 2 s. 2 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 24 dk. 1 s. 8 dk. 41 dk. 28 dk.
SRC10000XLI + (3)SRC240XLBP3 57 s. 16 dk. 19 s. 33 dk. 13 s. 9 dk. 9 s. 47 dk. 8 s. 38 dk. 6 s. 20 dk. 4 s. 57 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 54 dk. 2 s. 19 dk. 2 saat 1 s. 38 dk. 59 dk. 41 dk.
SRC10000XLI + (4)SRC240XLBP3 74 s. 23 dk. 25 s. 24 dk. 17 s. 6 dk. 12 s. 43 dk. 11 s. 14 dk. 8 s. 15 dk. 6 s. 27 dk. 4 s. 57 dk. 3 s. 47 dk. 3 s. 2 dk. 2 s. 37 dk. 2 s. 9 dk. 1 s. 18 dk. 55 dk.
SRC10000XLI + (5)SRC240XLBP3 92 s. 5 dk. 31 s. 28 dk. 21 s. 12 dk. 15 s. 46 dk. 13 s. 56 dk. 10 s. 13 dk. 8 saat 6 s. 8 dk. 4 s. 42 dk. 3 s. 47 dk. 3 s. 15 dk. 2 s. 41 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 8 dk.
SRC10000XLI + (6)SRC240XLBP3 110 s. 18 dk. 37 s. 42 dk. 25 s. 24 dk. 18 s. 54 dk. 16 s. 42 dk. 12 s. 16 dk. 9 s. 36 dk. 7 s. 22 dk. 5 s. 39 dk. 4 s. 33 dk. 3 s. 55 dk. 3 s. 13 dk. 1 s. 58 dk. 1 s. 23 dk.
SRC10000XLI + (7)SRC240XLBP3 128 s. 59 dk. 44 s. 5 dk. 29 s. 43 dk. 22 s. 7 dk. 19 s. 33 dk. 14 s. 21 dk. 11 s. 14 dk. 8 s. 38 dk. 6 s. 38 dk. 5 s. 20 dk. 4 s. 36 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 19 dk. 1 s. 38 dk.
BX650LI-GR Akü Değişim Bilgileri

APCRBC110

Replacement Battery Cartridges

* APC BX650LI-GR ups modeli için RBC(TM) orijinal ve tam uyumlu aküler..

* Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

BX1100CI-GR Akü Değişim Bilgileri

APCRBC113

Replacement Battery Cartridges

* APC BX1100CI-GR ups modeli için RBC(TM) orijinal ve tam uyumlu aküler..

* Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

BX650CI Akü Değişim Bilgileri

BX650CI

Replacement Battery Cartridges

* APC BX650CI ups modeli için RBC(TM) orijinal ve tam uyumlu aküler..


* Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

AP9631 Web/SNMP kartında şifre unutma sonrası resetlemenin yapılması

How to Recover from a Lost Password

You can use a local computer that connects to the Network Management Card through the serial port to access the command line interface.

1. Select a serial port at the local computer, and disable any service that uses that port.

2. Connect the provided serial cable (part number 940-0299) to the selected port at the computer and to the configuration port at the Network Management Card.

3. Run a terminal program (such as HyperTerminal®) and configure the selected port for 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.

4. Press ENTER, repeatedly if necessary, to display the User Name prompt. If you are unable to display the User Name prompt, verify the following:

- The serial port is not in use by another application.

- The terminal settings are correct as specified in step 3.

- The correct cable is being used as specified in step 2.

5. Press the Reset button. The Status LED will flash alternately orange and green. Press the Reset button a second time immediately while the LED is flashing to reset the user name and password to their defaults temporarily.

6. Press ENTER, repeatedly if necessary, to display the User Name prompt again, then use the default, apc, for the user name and password. (If you take longer than 30 seconds to log on after the User Name prompt is redisplayed, you must repeat step 5 and log on again.)

7. At the command line interface, use the following commands to change the User Name and Password settings, both of which are now apc:

user -an yourAdministratorName

user -ap yourAdministratorPassword

For example, to change the Administrator user name to Admin, type:

user -an Admin

8. Type quit or exit to log off, reconnect any serial cable you disconnected, and restart any service you disabled.

LCD Ekranda Görülebilen Bilgiler

1- UPS şebekede

2- UPS aküden çalışıyor

3- UPS yeşil modda çalışıyor

4- UPS’e bağlı yüklerin grafiği

5- UPS akülerinin doluluk - şarj grafiği

6- UPS sesli alarm bilgileri

UPS Tarafından Yapılan Ölçümler ve İncelenebilecek Bilgiler

1- UPS giriş ve UPS çıkış gerilimi

2- UPS’e bağlı yüklerin Watt, VA veya % olarak görüntülenmesi

3- UPS çıkış akımı ve frekansı değerleri

4- UPS olay sayacı

5- Elektrik kesintilerinde tahmini aküden çalışma süresi

PM& Serilerinde Yönetim Özellikleri

* Akım Koruma (Surge Protection) LED: Var

* Topraklama Uygun (Ground OK) LED: Var

* Tekrar Çalıştırılabilir Sigorta (Resettable Circuit Breaker): Var

* Güç Düğmesi (Power Switch): Anahtar Var

PM& Serilerinde Koruma Özellikleri

* Akım Koruma: Bütün çıkışlarda Akım koruma özelliği var.

* Joule Oranı: 1836 J

* Maksimum Koruma Akımı: 72,000 Amper

* Maximum Koruma Voltajı: 6,000 Volt

* EMI/RFI Gürültü Filtreleme: <40 db

AP7821 PDUlarda Yazılım Güncelleme

PDU'nuza seri port'tan uyumlu kablo ile bilgisayarınızdan erişin.

Hyperterminal programına 9600,8,No,1, No flow ayarlarını yapın.

ENTER tuşuna sürekli basıp user name yazısını görün. PDU üzerindeki Reset düğmesine basın.

Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

Control Console menüsünden, System, Tools, File Transfer ve ardından XMODEM öğelerini seçin.

Sistem, Perform transfer with XMODEM –CRC (Aktarımı XMODEM kullanarak mı yapmak istiyorsunuz ?) sorusunu soracaktır.

Yes

yazın ve ENTER tuşuna basın.

Sistem, aktarım hızı seçmenizi ve terminal ayarlarınızı aktarım hızına göre değiştirmenizi isteyecektir.

ENTER tuşuna basarak Kabin İçi PDU'nun yüklemeyi kabul etmesini sağlayın.

Terminal programında, XMODEM iletişimkuralını kullanarak dosyayı gönderin. Yükleme tamamlandığında PDU yeniden başlayacaktır.

AP8858EU3 Voltaj ve Giriş Güçleri

100-240 Voltajlar arası çalışabilmektedir.

16A Giriş Akımı ile destekli kullanılabilen AP8858EU3 PDU 18 Adet 10Amper ve 2 Adet 16Amper çıkışı kullanılarak yük dağıtımı yapılabilir.

SMX1500RMI2U Kutu İçeriği

Yazılım İçeren CD,

Dokümantasyon CD'si,

Montaj Kılavuzu,

Kabin Montaj Destek Rayları,

Çıkarılabilir Destek Ayakları,

Akıllı UPS Sinyalli RS-232 Kablosu ,

USB Kablosu

SMX120RMBP2U Akü Grubu Beklediğim Süreyi Sağlamıyor !

Akülerin şarjı olmamıştır. Elektrik kesintisi sonrası 8 Saat şarj beklemesi gereklidir. Bu süre sonrası da besleme yapmıyor ise SMX120RMBP2U içindeki akülerin değişimi gerekebilir. Akü grubunun takılı olduğu UPS'in de şarj durumu ölçülmeli ve izlenmelidir.

Ürünlerden, duyurulardan haberdar olmak için kaydolun.