Eaton UPS topolojileri

Eaton UPS Topolojileri

Eaton, üç UPS topolojisine dayanarak farklı enerji sorunları ve arızalarına karşı uygun düzeyde güç koruması sağlamak için çok çeşitli UPS çözümleri sunar.

Pasif standby topolojisi (off-line), enerji kesintisi, anlık gerilim azalması ve ani gerilim yükselmesine karşı PC’leri korumak için en yaygın kullanılan UPS topolojisidir. Normal modda, UPS uygulama için enerjiyi doğrudan şebekeden sağlarken filtreleme yapar, ancak aktif bir dönüşüm yapmaz. Akü şebekeden şarj edilir. Bir enerji kesintisi ya da dalgalanması durumunda UPS, aküsünden kararlı güç sağlar. Düşük maliyet ve ofis ortamlarına uygunluk, bu topolojinin avantajlarıdır. Pasif standby topolojisi, şebeke kalitesinin düşük olduğu (endüstriyel tesisler) ya da sık bozulmalara maruz kaldığı durumunda uygun bir çözüm değildir.

Line interaktif topolojisi, kurumsal ağları ve IT uygulamalarını enerji kesintisi, anlık gerilim azalması, ani gerilim yükselmesi, düşük gerilim ve aşırı gerilime karşı korur. Normal modda cihaz, şebekenin kalitesini izleyen ve dalgalanmalara tepki veren bir mikro işlemci tarafından kontrol edilir. Bir gerilim dengeleme devresi, besleme gerilimini, dalgalanmaları dengeleyecek şekilde artırır ya da azaltır. Bu topolojinin ana avantajı, düşük ve yüksek gerilim dengeleme işlemini aküleri kullanmadan gerçekleştirebilmesidir.

Çift çevrim topolojisi (on-line), kritik ekipmanların, dokuz enerji sorununun tamamına (enerji kesintisi, anlık gerilim azalması, ani gerilim yükselmesi, düşük gerilim, aşırı gerilim, anahtarlama süreksizliği, hat gürültüsü, frekans varyasyonu ve harmonik bozulma) karşı sürekli korunması için tasarlanan UPS’lerin temelini oluşturur. Gelen şebeke hattındaki bozulmalardan bağımsız olarak sürekli bir güç kaynağı kalitesi sağlar. Çıkış gerilimi, herhangi bir elektriksel parazit içermeyen bir güç kaynağı oluşturmak amacıyla bir dizi AC-DC ve ardından DC-AC dönüşümü sayesinde tümüyle yeniden üretilir. Akü gücüne geçerken herhangi bir kesinti olmamasından dolayı çift çevrimli UPS’ler her türlü ekipman ile kullanılabilmektedir.

Eaton ABM Akıllı Şarj Yönetimi

Eaton ABM Akıllı Şarj Yönetimi

Eaton, ürünleri bağlı akülerin verimini ve kullanımı arttıran ABM teknolojisi ile donatılmıştır.

Üstün akü şarj yönetimi

Akü servis ömrü UPS güvenilirliğinin önemli özelliklerinden biridir. Aküler elektrokimyasal cihazlar olduklarından, performansları zaman içinde dereceli olarak azalır. Erken eskime, değişim işçiliği ve daha kısa servis ömrü açısından daha fazla maliyet anlamına gelir. Eski bir akü beklenmeyen yük kayıpları riskini de beraberinde getirir. Normal UPS kullanımında, yedek güç yalnızca bazen gereklidir ve akü ‘eskime’ hızı, tam şarjın nasıl korunduğuna önemli oranda bağlıdır. Aşırı şarj, her türlü çalışma koşulunda zarar vericidir.

Eaton, valf regüleli kurşun asit (VRLA) akülerin ömrünü uzatmak için, şarj rejimine sofistike bir mantık uygulayarak ABM® teknolojisini yaratmıştır. Geleneksel trickle (dengeleme) şarjı yöntemini kullanan aküler, elektrod korozyonuna maruz kalır ve özellikle bekleme servis kullanımında sürekli düşük şarj nedeniyle elektrolit kurur. ABM, temelde, şarj rutininde gereksiz şarjı önleyip eskimeyi önemli oranda geciktiren akıllı bir eklentidir. ABM, akünün durumunu izleyen ve zayıf bir akünün algılanması halinde akü ömrünün bitmek üzere olduğuna dair bir ön uyarı veren ek bir özellik sunar. Ayrıca yeniden şarj süresini optimize eder, bu da kısa süreler zarfında ardışık güç kesintilerinin olduğu yerlerde avantajlı olabilir. ABM, 15 yılı aşkın süredir 1 ila 160 kVA arasındaki UPS’lerimizde kullanılmaktadır ve şimdi 1100 kVA‘e kadar olan UPS’lere de dahil edilmiştir.

Kullanıcı avantajları

 • Akü sağlığını, otomatik teşhis ve problem öngörüsü ile sağlar

 • Geleneksel şark yöntemleri ile larşılaştırıldığında akü verimliliği ve ömründe artış sağlar

 • Çift modlu şarj yeteneği ile akü şarj süresini optimize eder

 • 0 ile 55C derece sıcaklık aralığında otomatik şarj gerilimi dengelemesi yapar

ABM döngüsü ve çalışma – nasıl çalışır?

ABM’deki ana fikir tam şarjlı bir aküyü çoğu zaman dinlenme modunda bırakmak ve ardından yalnızca belirli aralıklarla şarj akımı uygulamaktır. Başlangıçta kısmen ya da tamamen deşarj olmuş bir aküyü şarj etmek için, şarj cihazı, kullanılan akü tipine uygun sabit bir akımda başlar. Akü gerilimi ayarlanan bir seviyeye ulaştığında, işlem sabit ancak daha düşük bir gerilim kullanan düşük moda geçer, böylece optimum yeniden şarj süresi sunar. Akü, ilk test noktasına kadar 24 saat bu gerilimde tutulur. Bu yaklaşık bir dakika sürer ve bu süre zarfında akü yüklenirken gerilim düşüşü ölçümleri alınarak akünün durumuna dair bir gösterge elde edilir. Bir 24 saat daha süren düşük şarjın ardından, dinlenme testi başlamadan önce 1,5 kat daha uzun bir sabit akımlı şarj süresi gelir.

Bu noktada, akülerin bağlantısı kesilirse, şarj en fazla 28 gün durur. İlk 10 gün boyunca akü gerilimi sürekli izlenir ve 2,1 V/hücre seviyesinin altına düşerse, ABM şarj modunu yeniden başlatır ve kullanıcıya uygun olmayan akü gerilimi hakkında bilgi verir. 10 günlük sürenin sonunda bu sınırın altına düşerse, her hangi bir uyarı verilmeden şarj yeniden başlatılır. Özetle, algoritma bu işlemde üç şarj aşaması kullanır. Böylece aküler, geleneksel şarj methoduna göre çok daha az strese maruz kalır. Güç kesilmelerinin olmadığı tipik bir akü şarj döngüsü aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bir ABM şarj döngüsü sırasında akü gerilimi

Rahatlık açısından kullanıcı ABM’yi devre dışı bırakabilir ve yerine, şarj cihazı sabit düşük gerilim kullanıyorsa sürekli ‘sabit gerilimli’ şarjı seçebilir. ‘ABM etkin’, varsayılan ayardır. Şarj cihazı gerilim seviyeleri (varsayılan ayar), dahili sıcaklık sensörü ölçümlerine bağlı programlanır, böylece akü sağlığı daha fazla artırılır. Harici aküler ayrıca sıcaklığa bağlı şarj gerilimi ile de beslenebilir. Bunun için, Çevre İzleme Probu (EMP) olan bir Web/SNMP kartı gereklidir.

-/+ 0 C ile +50 C dahili/harici ölçümler arasında sıcaklığı dengelenen şarj cihazı

Eaton Hot Sync Teknolojisi

Eaton Hot Sync Teknolojisi

Eaton, ürünlerini yedeklilik ve süreklilik sağlaması amacı ile paralel yapıda yüksek güvenirlilikte kullanmanızı sağlayan teknolojidir.

Paralel UPS teknolojisi

Bir UPS’in birincil işlevi, kritik yükleri sürekli olarak iyi hale getirilmiş, güvenilir elektrik ile beslemektir. Tek bir ünite olması halinde güvenilirlik, modüler tasarımla artırılabilir; burada modüllerden birinin arızalanması durumunda yedek dahili modüller bir diğerinin görevini devralabilir.

Güvenilirliği daha da artırmak için iki ya da daha fazla ünitenin yükü paylaştığı gerçek bir paralel yapılandırma kullanılabilir. Arızalanan bir ünite yalıtılırken kalanlar kritik yükü desteklemeye devam edebilir. Piyasadaki rakip UPS ürünleri master-slave prensibine dayanan merkezi ya da dağıtılmış yük paylaşımı teknolojileri kullanır, bunlarda tek noktanın arızalanması riski vardır. Bir UPS sisteminin mutlak güvenilirliği, patentli Powerware Hot Sync® paralel yük paylaşımı teknolojisi ile elde edilebilir. (Şekil 1)

Hot Sync teknolojisi, 24/7 uygulamaları karşılayacak paralel yedek N+1 sistemleri için tasarlanmıştır. Ayrıca paralel kapasite sistemlerinde, müşterinin sürekli artan yük talebi doğrultusunda ölçeklendirilebilirlikten yararlanmak için kullanılabilir.

Hot Sync, tek noktalı arızayı siler, kritik yükleri sistemin diğer UPS modüllerinden bağımsız olarak senkronize eder ve destekler. UPS modülleri, dış dünyaya herhangi bir iletişim bağlantısı olmadan yükleri paylaşabilir.

Kullanıcı Avantajları

 • 4,4 MVA (400V)’a kadar sistemlerin her türlü durumsal gereksinimini karşılamak üzere hem bir hem de üç faz ürünler için mevcuttur.
 • Ek kapasite veya yedekleme için kolay ve modüler parallel UPS sistem yüklemesini sağlar
 • Tek noktalı arızayı ortadan kaldırır.

Şekil 1. Çeşitli güç kaynağı yapılandırmalarında güç kullanılabilirliği.

Buradaki sır, her ünitede sürekli çalışan patentli bir dahili dijital sinyal işlemcisi (DSP) algoritmasıdır. UPS çıkışlarını senkronizasyona sürer ve yük paylaşımı ile ilgilenir. Kullanılabilir ortak bir bypass varsa, bu, çıkış için senkronizasyon kaynağı olarak kullanılır. Ortak bypass yoksa, işlemci, üniteler arasında ortak bir frekans ve yük dengesi bulmak amacıyla, çıkış gücü seviyesi ölçümünü temel alarak invertör frekansında ince ayarlar yapar. Şekil 2’de görüldüğü üzere, güç dengesizliği ve gerilim fazı farklılığı arasında bir ilişki vardır.

Şekil 2. İyi dengelenmiş yük paylaşımı, çıkış frekanslarının ayarlanmasıyla elde edilir; böylece paralel UPS çıkış gerilimleri arasında faz farkı sıfırlanmaya zorlanır.

Hot Sync teknolojisi, harici bakım bypass anahtarı olmayan yedek UPS modüllerinde bire bir tam bakım gerçekleştirilmesini sağlar. Kritik yükün koşullandırılmış güçten ayrılmasına gerek yoktur. Yük sürekli UPS kalitesinde temiz güç ile desteklenirken planlı ya da plansız bakım yapılabilir.

Şekil 3. Paralel bağlı UPS gerilimleri (V1 ve V2) arasındaki bir faz kayması akımın üniteler arasında akmasına bu da yük paylaşım dengesinin bozulmasına yol açar.

Şekil 4. HotSync algoritması ile invertör faz açısı çıkış gücüne ve çıkış gücü değişim hızına göre ayarlanır.

Bir UPS’in dahili çıkış empedansı doğası gereği genel olarak endüktiftir, yani katı bir alternatif gerilim kaynağına seri küçük bir indüktör olarak görünür. Bu nedenle çıkış gerilimi fazları arasında bir fark varsa, üniteden üniteye bir güç akışı var demektir, bu da eşit olmayan bir yük paylaşımı ile sonuçlanır. Şekil 3’te iki ünitenin, faz açısı deplasmanı ile eşit çıkış gerilimleri vardır.

Üniteler arasındaki Vdiff gerilimi ve Idiff akımı, endüktif faz empedansı nedeniyle 90 derecelik bir faz farkı sergiler. Ana gerilim (V1 ve V2) ve üniteler arasındaki Idiff akımı fazdadır ve bu da aktif bir güç akışı sunar.

Faz farkı arttıkça güç dengesizliği de ağırlaşır. Bu noktada gerilim fazını çıkış gücüne göre ayarlamak için bir denetçi dahil edersek, faz farkı azalmaya zorlanabilir. Faz farkını sıfıra ayarlamak ve doğru bir yük paylaşımı elde etmek için ölçülen fazı entegre edebilir böylece gücü kontrol edilen bir frekans elde edebiliriz. Hızlı frekans kilitlenmesi amacıyla ve harici bypass’a senkronizasyon sağlamak için, güç seviyesi değişim hızını içeren bir koşul eklenmiştir.

Akış diyagramında (Şekil 4) yük paylaşımının nasıl ilerlediği gösterilmektedir.

Çıkış gücü izlenir ve yeni frekans saniyede 3000 kez hesaplanır. Ölçümler ayrıca arızalı bir modülün hızlı şekilde tanımlanması için de kullanılır. Bu özellik anlık çıkış gücü hesaplamasını temel alır. Negatif bir değer, tek bir anlık bile olsa, dahili bir arızanın, örneğin kısa devre yapan bir invertör IGBT’nin işaretidir. Yanıt olarak UPS hemen çevrimdışı olur ve minimum gerilim bozulması sağlar. Bu özellik ‘seçici geçiş’ olarak adlandırılır.

Doğru, eşit yük paylaşımı, yedeklik ya da yüksek kapasite sunan paralel UPS sisteminin dahili kalite ve güvenilirliğini tanımlayan bir numaralı karakteristiktir. HotSync teknolojisi ile bu, UPS’ler arasında ek iletişim hatları olmadan elde edilir, böylece bir sisteme paralel modüller dahil edilirken tek arıza noktası eklenmez. İşletim ve ayrıca ekonomi açısından bakıldığında, elde edilen “mükemmele yakın” güvenilirlik, uzun dönemde gözle görülür tasarruflar sağlar, çünkü her arıza olayı maliyetlidir ve öngörülemez sonuçlara yol açabilir.

Eaton Yeşil Yaprak - Green Solution

Eaton Yeşil Teknolojiler

Sürdürülebilirlik - Dünya üzerinde daha az olumsuz etki

Sürdürülebilirlik, toplumumuzun güncel ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve haklarını riske atmayacak şekilde karşılamak anlamına gelir. Bu, bizim tasarım ve üretim felsefemizin temellerini şekillendiren ve dünya genelindeki bütün aktivitelerimize kılavuzluk eden bir ilkedir. Eaton’ın kendi ekolojik etkisini azaltma taahhüdü, müşterilerimize çevre performanslarını artırmaları için elektriksel gücü daha verimli kullanmalarında yardımcı olacak geniş kapsamlı çevreci teknolojiler, ürünler ve hizmetleri içeriyor.

Yeşil Yaprak sertifikalandırması

Eaton, Avrupa Birliği, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) gibi önemli uluslararası organizasyonların yönergeleri doğrultusunda, Eaton Yeşil Yaprak olarak adlandırılan katı bir dahili çevresel sertifikalandırma süreci geliştirmiştir. Eaton’ın bütün ürün ve çözümleri, çevrenin korunması için mevcut olan resmi standartları karşılayacak ve aşacak şekilde tasarlanıyor olmasına rağmen, Yeşil Yaprak tanımlamasına sahip ürün ve çözümler, bu standartların çok ötesinde istisnai çevresel faydalar sunar.

Eaton Yeşil Çözümleri hakkkında daha fazla bilgiyi

www.eaton.com/greensolutions

sitesinden öğrenebilirsiniz.

Eaton ESS Enerji Tasarrufu Sistemi

Eaton Enerji Tasarrufu Sistemi

% 99 lider pazar verimine sahip UPSiniz tesislerdeki elektrik ve soğutma masraflarını büyük ölçüde azaltarak kendini maliyetini amorti eder.

Enerji Avantajı Mimarisi (EAA)

Yüksek kullanılabilirliğe sahip, güvenilir ve verimli güce yönelik artan talep, veri merkezi operatörleri için her zaman bir sorun teşkil ediyor. Daha yüksek enerji verimliliği, artan çevresel, düzenleyici ve ekonomik baskıların yönlendirilebilmesine yardımcı oluyor.

Eaton, Enerji Avantajı Mimarisi (EAA) şemsiyesi altında güvenilirlikten ödün vermeden sistem verimliliğini artıran yenilikçi ve özel teknolojiler geliştirmiştir.

Enerji Tasarrufu Sistemi (ESS) bu teknolojilerden biridir.

UPS enerji kayıplarında %85 azalma ile ESS teknolojisi, yük korumasından ödün vermeden enerji tüketimini, çevresel etki ve güç maliyetlerini dramatik oranda azaltıyor. Bu olağanüstü enerji tasarrufu ile UPS’in tüm maliyeti üç ila beş yıl içinde geri kazanılabiliyor.

ESS, tüm çalışma aralığı boyunca %99 verimlilik (piyasada lider) sağlıyor. Eski ürünlerdeki geleneksel ‘eco-mode’ yetenekleri ile karşılaştırıldığında ESS, güç bozulmaları olduğunda mümkün olan en iyi verimliliği ve çift dönüşüme en hızlı geçiş sürelerini sunuyor.

Uygulamalar

Aşağıdakileri kapsayan tüm Eaton 9390 ve 9395 UPS’lerinde Enerji tasarrufu sistemi mevcuttur.

Tek Başına UPSler

Paralel Sistemler

Mevcut tüm kurulumlar ESS yeteneği ile

yükseltilebilir.

ESS, tüm çalışma aralığı boyunca %99 verimlilik (piyasada liderlik) sağlıyor.

Eski ürünlerdeki geleneksel ‘eco-mode’ yetenekleri ile karşılaştırıldığında ESS, güç bozulmaları olduğunda mümkün olan en iyi verimliliği ve çift dönüşüme en hızlı geçiş sürelerini sunuyor.

Ödünsüz güvenilirlik

ESS modunda UPS, ana akımını güvenle doğrudan yüke iletirken giriş, gerilim ve frekans açısından kabul edilebilir sınırlar dahilinde kalıyor. Giriş gücü frekans ve gerilim ön tanımlı sınırlarını aşarsa, UPS çift dönüşüm moduna geçiyor. Giriş gücü sistem toleranslarının dışındaysa, UPS mevcut akü modüllerinden güç çekiyor.

Üstün algılama ve kontrol algoritmaları gelen güç kalitesini sürekli denetliyor ve şebeke kaynağı öntanımlı gerilim ya da frekans sınırlarını aştığında UPS’in güç dönüştürücülerini iki milisaniyeden kısa sürede devreye almasını sağlıyor, böylece kritik yüklere her zaman güvenli güç sunulurken verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. UPS, ESS modunda çalışırken bir arıza koşulu algılarsa, arızayı algılayıp yükten mi yoksa UPS’in giriş yönünden mi kaynaklandığını algılayabiliyor. Bypass kaynağındaki bir arıza hemen invertöre geçilmesine neden olur; yükteki bir arıza UPS’i Enerji Tasarrufu Sistemi (ESS) modunda tutar.

Kanıtlanmış Eaton teknolojisi, desteklenen ekipmanın korumasından ödün vermeden güvenilir ve sürekli yük kullanılabilirliği sağlıyor.

Kapsamlı yapılandırılabilirlik

Enerji Tasarrufu Sistemi özellikli Eaton UPS’de çalışma için üç yapılandırılabilir mod vardır:

Standat çift dönüşümlü mod: UPS normal çalışarak gücü, güç dönüştürücüleri üzerinden besler.

Enerji Tasarrufu Sistemi: Güç dönüştürücüleri hazır durumdadır ve statik bypass anahtarı ile UPS’in şebeke gücünü doğrudan beslemesi sağlar.

Yüksek Alarm modu: UPS otomatik olarak ESS’den çift dönüşümlü moda geçer ve şebeke hattı bozukluklarında çoklu yineleme olması halinde ESS moduna dönülmesi güvenli olana kadar öntanımlı bir süre (varsayılan olarak bir saat) bu modda kalır.

UPS, gereken farklı çalışma modları arasında sorunsuz şekilde geçiş yapar. Bu yalnızca trafosuz topolojilerde mümkündür.

Enerji Tasarrufu Sistemi modu sırasında devreye alınan aktif bileşenler

Kullanılabilirlik

ESS, tüm 9390 ve 9395 UPS’lerde mevcuttur. Ayrıca paralel UPS sistemleri de ESS modunu destekler. Mevcut kurulumlar ESS yeteneği ile yükseltilebilir.

Eaton Değişken Modül Yönetim Sistemi (VMMS)

Eaton Değişken Modül Yönetim Sistemi (VMMS)

% 99 lider pazar verimine sahip UPSiniz tesislerdeki elektrik ve soğutma masraflarını büyük ölçüde azaltarak kendini maliyetini amorti eder.

Enerji Avantajı Mimarisi (EAA)

Yüksek kullanılabilirliğe sahip, güvenilir ve verimli güce yönelik artan talep, veri merkezi operatörleri için her zaman bir sorun teşkil ediyor. Daha yüksek enerji verimliliği, artan çevresel, düzenleyici ve ekonomik baskıların yönlendirilebilmesine yardımcı oluyor.

Eaton, Enerji Avantajı Mimarisi (EAA) şemsiyesi altında güvenilirlikten ödün vermeden sistem verimliliğini artıran yenilikçi ve özel teknolojiler geliştirmiştir.

Tipik saha operasyonları genelde düşük yük aralığındadır, ancak UPS’ler daha hafif yükler için kullanıldıklarında optimum verimlilikte çalışmaz.

Daha hafif yük ile kullanılan bazı çoklu-UPS paralel sistemlerinde, sistem, yükü beslemek için gerekli olmayan UPS’leri beklemeye alarak UPS’in yük yüzdesini maksimize eder. Bunun sonucunda kısmi enerji tasarrufları oluşur ve bu sadece çoklu-UPS sistemleri için geçerlidir, tekli-UPS sistemleri için verimlilik artışı yoktur.

Uygulamalar

VMMS’nin özellikle verimli olduğu tipik uygulamalar şunlardır:

 • Yedekli N+1 ve 2N sistemlerindeki UPS’ler
 • -Hafif Yüklü: Bu sistemlerdeki UPS’ler tipik olarak düşük yüklerde çalışır; yük seviyesi +45’in altındadır.
 • Veri merkezleri: özellikle UPS sistemi çift beslemeli sunucuları beslediğinde
 • Yükün sabit olmadığı her türlü uygulama

Değişken Mdül Yönetimi Sistemi (VMMS) teknolojisi daha düşük yüklerde, güvenilirlikten ödün vermeden verimlilikleri maksimuma çıkarır.

Maksimize edilmiş enerji verimliliği

VMMS, UPS içindeki kesintisiz güç modüllerini (UPM’ler) optimum kullanarak, çift dönüşümlü modda daha yüksek verimlilikler elde eder, bu sayede gerekmeyen UPM’leri hazır durumda bekleterek kalan aktif UPM’lerin yüzde yük seviyesini maksimuma çıkartır*.

Bu, UPM’lerin VMMS yük eşiğine (varsayılan olarak %80) ve sistem yapılandırmasına (yedeklik gereksinimleri) göre hesaplanır. Bunun sonucunda enerji tasarrufu en üst düzeye çıkarılır.

VMMS yalnızca Eaton 9395 UPS modülerliği sayesinde mümkündür. VMMS ayrıca çok modüllü tekli-UPS sistemlerinde de uygulanabilir.

*“Hazır durumunda”, UPM DC hattını doğrultur, mantık seviyesi PWM (Darbe Genlik Modülasyonu) sinyallerini üretir ve EMI ve yıldırım piklerini filtreler.

Ödünsüz güvenilirlik

Kritik bir veri yolunda bozulmalar ya da yük artışı olduğunda, hazır durumdaki tüm UPM’ler, mevcut PWM sinyallerini IGBT geçişlerine bağlama yoluyla hemen çift dönüşümlü moda geçerek hızlı şekilde tepki verebilir.

VMMS’de tüm UPM’ler aşağıdaki durumlarda çift dönüşümlü moda geçecektir:

 • Çıkış gerilimi herhangi bir nedenle %3’ten fazla dalgalanma yaptığında
 • Herhangi bir UPM kendi sınırına eriştiğinde ya da aküsünü deşarj ettiğinde
 • Akünün yeniden şarj edilmesi gerekttiğinde

Yukarıdaki koşullar çözümlendiğinde, müşteri önayarlı bir süre geçti ten sonra (1 ila 60 saat) sistem yeniden VMMS moduna geçer: Yük stabilize olduğunda, Eaton patentli tasarım ve algoritmalar sistemin hangi UPM’leri yeniden bekleme durumuna alacağını belirlemesini sağlayarak yeni çalışma koşullarına göre verimliliği maksimize eder.

Kapsamlı yapılandırılabilirlik

Müşteriler, yedek UPM’lerin sayısını ve VMMS ayarında diğer UPM’leri bekleme moduna alarak UPM başına maksimum yüzde yük seviyesini belirleyerek sistemlerini nasıl yapılandıracaklarına karar verebilir.

VMMS tüm çok modüllü (çoklu UPM) 9395 sistemlerinde

kullanılabilir:

 • 550kVA ile 1100kVA tek 9395 üniteleri
 • SBM sistemi

Mevcut kurulumlar ayrıca VMMS yeteneği ile yükseltilebilir

 • VMMS yedekliliği sağlar ve UPM’lerin yük seviyelerini akıllı şekilde kontrol ederek daha yüksek verimlilik elde eder
 • Yedek UPM sayısı seçilebilir (N+0,N+1, N+2, N+X)
 • Bekleme modundaki UPM’ler yedek üniteler olarak kullanılabilir (N+0)

Çift beslemeli sunucular içeren veri merkezi, A ve B tarafında 825 (3x275) kVA UPS – 440 kVA yük

UPS yapılandırması

VMMS’siz

N + 1 yedekliğinde VMMS

N + 0 yedekliğinde VMMS

440 kVA yükte verimlilik

91,2 %

92,8%

94,3%

UPS Enerji Tasarrufları

Tasarruf hesabı için referans olarak kullanılır

56 MWsaat/yıl

108 MWsaat/yıl

Ek avantajlar ve yorumlar

Çift dönüşümde endüstri lideri UPS verimliliği

VMMS’de azalan soğutma ile ek enerji tasarrufları (genel UPS enerji tasarrufları üzerinden %30-40)

VMMS bekleme modundaki UPM’ler yedeklilik için kullanılabilir.

Eaton Intelligent Power Yazılımı

Eaton Intelligent Power Yazılımı

Verimerkezinizi veya işletmenizdeki enerji ağını istediğiniz esneklikte kontrol edebilmezi sağlayan yazılım paketidir.

Intelligent Power® Yazılımı Eaton tarafından üretilen ve verimli güç yönetimi sağlayan araçları içeren yazılımıdır. Günümüzün girişim dünyasındaki güç koşullarının ve cihazlarının takibini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Birkaç adet UPS ve ePDU içeren yerel alan ağlarından kritik güç sistemlerinin genel işletme kapsamlı küresel takibine kadar uzanan bir kullanım alanına sahiptir.

Yöneticiler Intelligent Power Yazılımının birçok otomatik işlevini ve yalnızca birkaç tuş ve birkaç dakika içinde gerçekleşen kullanım kolaylığını çok sevecektir. Yazılım çalışmaya başladığında otomatik olarak yönetilebilir ekipmanları bulur.

Intelligent Power Yazılımı çok esnek bir yapıya sahiptir. Tamamen ağ temelli iletişimler sunucu kısmının sanallaştırılmasına imkân verir ve web arayüzü ağ tarayıcısı bulunan cihazlarla ağın herhangi bir yerinden erişim kurulmasını sağlar. Web 2.0 uyumlu dinamik arayüz metin olarak, grafikle ve renkli şekilde veritabanı içeriği sağlar ve gerekli noktaları vurgular.

Yazılımın otomatik işlem yapma özelliği de mevcuttur. E-posta gönderme, bildirim ve komut yürütme işlemleri için etkinlik ayarı yapılabilir. Bu şekilde kesin veri içeren uyarılar saniyeler içinde doğru kişilere ulaşarak aksamayı önlemek için maksimum süre sağlar ve etkinin onarılması ve en aza indirilmesi için gerekli süreyi azaltır. Intelligent Power Yazılımı, sistem çalışma süresini ve veri bütünlüğünü sağlayan iki önemli uygulamayı birleştirir: Intelligent Power Manager ve Intelligent Power Protector.

Kısaca Akıllı Güç Yazılımı

• Bilişim Teknolojisi ortamlarında güç takibi ve yönetimi için intelligent Power Manager

• Işletim sistemlerinin kontrollü kapatılması için Intelligent Povver Protector.

• Sezgisel, Web 2.0 temelli kullanıcı arayüzü

• Eaton'ın ve diğer üreticilerin UPS'lerinin yanı sıra Eaton'ın ePDU ürünleri ve çevre sensörleri ile uyumludur

• Takip sisteminin tamamı için toplam mülkiyet masrafını azaltır

Sanallaştırılmış ortamlar için faydaları

• Vmware’nin vCenter ve Microsoft’un SCVMM uygulamaları ile IPM entegrasyonu günlük yönetim işlerini düzene sokar ve üretkenliği artırır.

• vCenter tablosundan UPS, ePDU ve çevre sensörleri üzerindekı önemli güç bilgilerini görüntüler

• Güç alarmlarını vCenter alarm kurulumuna ve etkinlik kaydına entegre eder.

• UPS akü durumu, yük seviyesi ve alarmlar gibi önemli bilgilere anında erişim sağlar.

• IPM ayrıca sanal makinelerin güç kesintisinden etkilenen bir sunucudan ağ içindeki müsait bir sunucuya saydam bir şekilde aktarılması için vCenter’in vMotion™ ve SCVMM’nin Live Migration uygulamalarını çalıştıracak şekilde yapılandırılabilir, bu sayede veri bütünlüğü sağlar ve aksaklıkları sıfıra indirir

• Intelligent Povver Protector yazılımı yedekakü süresini geçme htimali bulunan uzun süreli güç kesintisi durumunda VMware, hyper-V Xen ve HVM hipervizörlerini ve bunların misafir işletim sis-temlerini düzgün şekilde otomatik olarak kapatabilir

Ana Özellik

Avantaj

Tarayıcı Tabanlı

IE, Firefox, Safari, Chrome. Sistem yerel olarak kurulabilir ya da ana sunucuda kurulup erişim tarayıcı ile sağlanabilir.

Otomatik Bulma

Hızlı kurulum; ağınızdaki cihazları otomatik olarak algılayın

Güvenlik

Uygulamanın birden çok parolalı korumalı erişim seviyesi vardır ve erişim kontrolüne olanak verir.

Uzaktan Erişim

Arayüz web tabanlıdır ve sistemlerin uzaktan erişimine olanak verir.

Özelleştirilebilir Görünümler

Kullanıcıların arayüzde hızlı görüntüleme ve sınıflandırma yapması için en ilgili verileri seçmesine olanak tanır.

Intelligent Power Manager çeşitli güç cihazı yöneticileri ve kapatma uygulamalarında verimlilik sağlayan bir araçtır. Birden çok kaynaktan gelen bilgileri toplayıp tek seferde göstererek gerekli faydayı sağlar ve kilit faktörleri vurgular. Ayrıca alarm yayılımını merkezileştirerek önemli etkinliklerin bilmesi gereken kişilerin ¬dikkatine sunulmasını sağlar.

Intelligent Power Manager kendi güncellemeleri dahil birçok rutin bakım görevini basitleştirir. Mevcut güncellemeleri kullanıcıya bildiren, indiren ve kuran bir otomatik güncelleme işlevi mevcuttur. Buna ek olarak kapatma yazılımının yeni sürümlerini kontrol eder. Kartların ve uygulamaların toplu güncellemesi ve yapılandırması kullanıcılar için çok miktarda önemli süre tasarrufu sağlar ve insanlardan kaynaklı hata riskini azaltır.

Intelligent Power Manager ücretsiz olarak en fazla 10 cihazı yönetebilir.

Özellikler:

• Yüzlerce güç ve çevre cihazının kolay takibi

• Kullanıcı tanımlı ağaç yapısı çeşitli yerlerdeki birden çok cihazın gruplanmasını, bunlara erişilmesini ve yönetilmesini sağlar.

• Kitle yapılandırma ve cihaz yazılımı yönetimi sayesinde güç yöne-tim sisteminin bakımı için gerekli çabayı azaltır.

• Ağ içindeki bütün Intelligent Power yazılımlarını yönetir

Küresel Görünüm

Intelligent Power Manager yerel alan ağından global görünüme kadar uzanan ölçekte kullanılır ve güç koşulları ve ekipman durumunu takip eder. Varsayılan haritalara ek olarak, daha fazla harita, kat planı ve başka resim yüklenebilir. Birden çok coğrafi bölge ve binalar ayrı ayrı gösterilebilir.

Ana Liste Görünümü

Intelligent Power Manager liste görünümü ile bir bakışta birden çok cihazın işletim parametreleri görüntülenebilir Kullanıcılar kendi görüntülerini oluşturabilir ve yer, ekipman tipi, fonksiyon gibi farkl filtreler uygulayabilirler. Bir girdinin etkinleştirilmesi bilgi pencereler-

nde daha ayrıntılı bilgi verilmesini sağlar:

• Ekipman tipi, seri numarası ve kullanıcı tanımlı bilgi dahil olmak üzere cihazın tanımlanması

• Işletim durumu

• Isteğe bağlı çevre araştırmasından bilgiler

• Güç akışının özet görünümü

• Her düğüm için söz konusu cihazın vveb arayüzüne direkt köprü mevcuttur

Grafik araçları

Liste ve harita görünümleri çok sayıda cihazı gerçek zamanlı olarak mükemmel şekilde görüntüler fakat analiz, planlama ve sorun giderme işlemleri için sıklıkla zaman dizisi verileri gereklidir. Intelligent Power Yazılımının veritabanında kayıtlı çok miktarda verinin görselleştirilmesine yardımcı olan güçlü grafik araçları vardır. Kullanıcı grafiğe aktarılacak verileri ve kullanılacak zaman çizelgelerinin seçebilir. İşaretçi grafik alanına götürüldüğünde tam değerler görüntülenir.

Sipariş bilgileri

Intelligent Power Manager ücretsiz olarak en fazla 10 cihazı yönetebilir. Bu limiti artırmak ve 100 ve daha fazla cihazı yönetebilmek için tam lisans alıp ilgili lisans anahtarını girmeniz gerekmektedir.

Intelligent Power Manager

Temel lisans (10 cihaza kadar)

Her UPS ile birlikte verilen CD'de mevcuttur veya aşağıdaki web sitesinden ücretsiz elde edilebilir: www.eaton.com/powerquality

Gümüş lisans (100 cihaza kadar)

66 925

Altın lisans (sınırsız sayıda cihaz)

66 926

Intelligent Power Manager

Intelligent Power Manager çeşitli güç cihazı yöneticileri ve kapatma uygulamalarında verimlilik sağlayan bir araçtır. Birden çok kaynaktan gelen bilgileri toplayıp tek seferde göstererek gerekli faydayı sağlar ve kilit faktörleri vurgular. Ayrıca alarm yayılımını merkezileştirerek önemli etkinliklerin bilmesi gereken kişilerin ¬dikkatine sunulmasını sağlar.

Intelligent Power Manager kendi güncellemeleri dahil birçok rutin bakım görevini basitleştirir. Mevcut güncellemeleri kullanıcıya bildiren, indiren ve kuran bir otomatik güncelleme işlevi mevcuttur. Buna ek olarak kapatma yazılımının yeni sürümlerini kontrol eder. Kartların ve uygulamaların toplu güncellemesi ve yapılandırması kullanıcılar için çok miktarda önemli süre tasarrufu sağlar ve insanlardan kaynaklı hata riskini

azaltır.

Intelligent Power Manager ücretsiz olarak en fazla 10 cihazı yönetebilir.

Özellikler:

• Uzun süreli güç kesintisi veya bilgi teknolojisi ekipmanının varlığını tehdit eden başka koşullar ortaya çıktığında işletim sisteminin kontrollü şekilde kapatılması

• Ağ, RS232 serisi ve USB iletişimi vasıtasıyla Eaton Powerware ve Puslar serisi UPS'leri destekler

• Yedek güç kaynakları ve paralel UPS yapılandırmalarını destekler

• Sessiz kendiliğinden kurulum seçeneği

• Intelligent Power Manager ile yönetilebilir

Kapsamlı Bir Seçim

Intelligent Power Protector kapsamlı kapatma tetikleyicileri, zamanlama ve mod seçimine sahiptir. Kullanıcı işletim sisteminin kapatılmasını, uykuya alınmasını, gücün kesilmesini veya özel bir kod çalıştırılmasını seçebilir. Kapatma işleminin başlaması anlık bir olay, gecikme veya kalan UPS süresine bağlı olabilir

Kapatma ayarları

Farklı Kurulumları Yönetmek

Bir ağ içinde her biri kapatma yazılımı çalıştıran onlarca sunucuya güç veren yüzlerce UPS olabilir. Özellikle sürekli yeni bilgisayarlar eklendiği ve eskiler kaldırıldığı için bu tarz bir kurulumun yönetilme-si bir kabusa dönüşebilir. Intelligent Power Manager belirli bir UPS’a bağlı olan Koruyucuları açıkça göstererek imdada yetişir.

Beslemeli uygulamalar

Takvim Görünümü

Intelligent Power Protector bir Sanal Güç Kaynağı konsepti sunar. Bir sunucuyu besleyen paralel halde çoklu UPS sistemleri veya birçok güç kaynağı bulunabilir. Ayrıca hem IPP hem de yöneticilerin anlayabilmeleri için çok karmaşık güç düzeneklerine imkan veren diğer sanal güç kaynaklarının kombinasyonu da olabilir. Ayrıca iste-nen yedekleme seviyesinin ayarlanması da mümkündür

Yedek güç desteği

Olay Yapılandırmaları

Herhangi bir tür veya öncelikte olay ortaya çıktığında Intelligent Power Yazılımı işlem gerçekleştirebilir. Bu işlemler bilgisayar ekranında beliren bildirimleri, komut yürütülmesini ve e-posta gön-derilmesini içermektedir. E-posta sayısını sınırlandırmak için çeşitli olayları tek bir mesajda toplamak mümkündür. Bu geniş çaplı kuru-lumlarda çok faydalı bir özelliktir.

Etkinlik Yapılandırması

Transfer Switch – Kaynak Transfer Şalteri Nedir?

Transfer switch bir yükün (elektriği kullanan taraf) beslendiği birden çok elektrik kaynağı arasında geçişleri yapan bir aktarım cihazıdır. Türkçe terim yanlış çağrışımlara neden olabilir; Transfer switch başlı başına bir cihazdır ve gelişkin özelliklere sahip olabilir. Çok yaygın kullanım alanı vardır.

Örneklemek gerekirse, bir işletmede normal şebeke elektriği ve yedek güç olarak jeneratör kullanılıyor olsun. Şebeke elektriğinde bir kesinti olduğunda, jeneratör kaynağına geçiş yapmak gerekecektir. Bu işlemi Transfer Switch otomatik olarak yapar.

Temel olarak Transfer switch’in yaptığı iş elektrik kaynakları arasındaki geçişi kontrol eden bir anahtar görevi görmesidir. Bu işlem manuel de yapılabilir. Ancak manuel yapıldığında geçiş süresi çok uzun olacaktır. Ayrıca insan kaynaklı hatalar söz konusu olacaktır. Bu handikapı aşmak üzere kaynak elektriğin değişik alternatifler arasında aktarımını yapacak Transfer Switch cihazları kullanılır. Bu cihazlar beslendiği kaynaklardaki elektriği ölçümler ve elektrik kesintisi veya yeniden enerji akımı olup olmadığını algılayabilirler.

Özellikle kritik yüklerde, yani enerji kesintisinin çok önemli olduğu alanlarda Transfer Switch kullanılır. Örneklemek gerekirse, bir hastanede şebeke enerjisinin kesilmesi çok önemli bir sorun olabilir. Tüm beslenen cihazların kesintiyi hissetmeden şebekeden jeneratöre geçişi kritik bir süreçtir. Bunu Transfer Switch sağlar.. Bu değer uygulamaya, konfigürasyona veya cihaza göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, süre olarak geçiş süresini 2-20 milisaniye olarak düşünebilirsiniz.

Statik Transfer Switch olarak adlandırılan türlerinde, yükün beslendiği birden çok kaynak arasındaki geçiş silikon kontrollü dönüştürücüler (SCR) ile yapılır. Bu hareketli mekanik parça olmaması anlamına gelir ve çok hızlı şekilde geçiş süresi genellikle yük frekansının çeyreği kadardır. Bu gelişkin cihazlar ana şebeke üzerindeki enerji kirliliklerini de filtreleyebilir.

Bu cihazlarda çok değişik türde yük aktarımları gerçekleştirilebilir. İki ayrı şebekeden beslenen bir yükte, jeneratör-şebeke kombinasyonunda, veya bunlara ek olarak bir veya birden çok UPS arasında kullanılabilir. Yanlızca UPS’ler arasında geçiş için de kurgulanabilir.

Bu cihazlarda ölçeklendirme birimi kVA değil amper cinsinden yapılır. Beslenen yükün karakteristiklerine ve gerekli akıma göre değişik cihazlar bulunur. STS cihazlarının aşırı akım toleransı yüksektir.

Genellikle cihazlar üzerinde akım ve durum bilgisini aktaracak haberleşme portları yer alır. Marka veya tasarıma göre, RS232, TCP/IP, USB veya benzeri bir yöntemle bu bilgi bir yazılıma aktarılır ve uzaktan yönetim olanakları sunulur. Cihazın türüne ve gücüne göre ayrı bir pano, kabinet şeklinde olabileceği gibi, gelişkin rack (server kabineti içinde rafa) monte modeller görülebilir. 1U veya 2U ölçülerde minumum yer kaplayan ve kritik cihazları besleyen STS ürünleri bulabilirsiniz. It kullanımlarında genellikle veri merkezi içindeki güç dağıtım ekipmanlarını (pdu) besleyecek şekilde konfigürasyonlar yaygındır.

Transfer Switch cihazları UPS’lerin alternatifi değildir. Her ikisinin kullanım amacı farklıdır ve farklı ihtiyaçlara cevap verirler. UPS temel olarak yedek güç ve regülasyon amacı ile kullanılırken STS ise yalnızca bir aktarım cihazıdır. Buna karşın elektrik altyapısının iyi kurgulandığı yerlerde STS kullanımı daha az UPS ve dağıtım cihazı kullanımı demek olabilir ve bu da tasarruf sağlar.

Eaton - Professor Wattson: BATTERIES - Video (İngiilizce)

Akülerin kullanımda önemli noktaları anlatan ingilizce video

Eaton - Professor Wattson: VA vs WATTS - Video (İngiilizce)

VA ve WATT arasındaki farkları anlatan ingilizce video

Eaton - Professor Wattson: MAINTENANCE BYPASS - Video (İngiilizce)

UPS'lerde Bakım Bypass'ını anlatan ingilizce video

Eaton - Cihaz/Kişi Başına birer küçük UPS mi yoksa tesis/işletme için merkezi büyük bir UPS mi?

Cihaz/Kişi Başına birer küçük UPS mi yoksa tesis/işletme için merkezi büyük bir UPS mi?

Bir tek yüksek güçte UPS mi daha iyidir yoksa pek çok küçük UPS mi kullanmalıdır? Bu sorunun yanıtı birden çok faktöre bağlıdır. Merkezi olmayan bireysel UPS seçeneğinde (2.şekil) birden çok UPS birkaç adet cihazı beya belki de tek bir cihazı besler. Bu tür kullanımdaki küçük UPS’ler genellikle tak-çalıştır türünde olur ve 6kVA ve daha alt güçlerdedirler. Merkezi UPs seçeneğinde (1. Şekil) büyük bir UPS pek çok küçük cihazı besler ve genellikle UPS bina/tesis ana giriş elektrik panosuna bağlanmıştır. Altta sunulan tablo ile farklılıkları karşılaştırarak UPS seçiminize yardımcı olmayı umuyoruz. Nihayetinde, kullanıcı kendi ihtiyacını ve çözüm maliyetini en iyi tanımlayabilecek kişidir.

Şekil 1

Merkezi tek bir UPS kurulumu

Neden merkezi TEK UPS’i seçmeliyim

Neden seçmemeliyim?

Genel olarak UPS’in kullanım ömrü daha uzundur

Tek tek UPS kullanmak hata olasılığını dağıtmak demek olabilir. Merkezi UPS’teki bu endişeyi, N+1 veya N+X yedekli konfigürasyonlarla ortadan kaldırabilirsiniz.

Tek bir UPS’in gözlemlenmesi, servisi ve bakımı birden çok UPS’inkinden çok daha kolaydır.

Tek UPS koruduğu cihaza fiziksel olarak yakın konumlandırılamayabilir. Tek bir elektrik dağıtım paneli tüm cihazları beslemeyebilir.

Merkezi tek UPS 3-Faz ve 208V, 400V veya 480V olacaktır ve bu daha düşük işletim maliyeti ve daha verimli çalışma anlamına gelir.

Büyük bir UPS için yer olmayabilir.

Merkezi UPS genellikle insanların bulunduğu ortamlardan uzağa yerleştirilir. Sonuç olarak kazai hasarlardan, kesintilerden korunur.

Merkezi UPS kurulum, bakım ve servis için eğitimli bir teknisyen gerektirir.

Merkezi bir UPS soğutmanın/havalandırmanın daha kolay kontrol edildiği yerlere yerleştirilebilir. Isının UPS içindeki akülerin düşmanı olduğunu unutmayınız.

Merkezi UPS daha yüksek kurulum ve kablolama maliyeti anlamına gelebilir.

Akü değişimleri için teknisyene ihtiyaç duyulmakla birlikte, bu durumun alternatifini de düşünmelisiniz. Çoklu UPS kullanımı durumunda, farklı türde ve güçte aküler barındıran pek çok UPS’in değişimini kendiniz yapabilecek misiniz?

Şekil 2

Merkezi olmayan çoklu UPS kullanımı

Neden merkezi olmayan birden çok UPS kullanmalıyım?

Neden kullanmamalıyım?

Tekrar kablolama gerektirmez. Mevcut duvar prizleri kullanılır. IT sistemleri taşındığında da kolayca yer değiştirilebilir.

Binayı besleyen bir jeneratör var ise, küçük standby ve line-interaktif yapıda UPS’ler jeneratör çalışırken çalışmayabilir.

Daha düşük bir başlangıç yatırımı ve kurulum maliyeti gerektirir. IT yöneticisinin bütçe limitlerine genellikle uygundur; daha yüksek basamaklarla onay için uğraş vermek geremeyebilir. Kurulumu sırasında ek elektrik teknisyeni maliyetleri oluşmaz.

Merkezi bir elektrik panosu kullanılmayacağından UPS’in yerleşimi sorun olabilir.

Şirketinizin/tesisinizin ileride ne kadar büyüyeceğini ve kapasite arttırımı olacağını öngöremiyorsanız

Birden çok UPS için gözlem, bakım ve servis ile uğraşmak istemiyorsanız. Merkezi olmayan birden çok UPS kullanımı akü değişimi ve bakım için daha fazla zaman ve enerji harcamanız anlamına gelebilir.

Oldukça yeni durumda bir çok küçük UPS’iniz zaten varsa ve bunları atmak/elden çıkarmak istemiyorsanız. (Bazı UPS üreticileri değişim programları yürütür)

Acil durum kapama yeteneği olan tek bir UPS istiyorsanız. Bunun yanında, merkezi olmayan seçenek tek bir merkezi UPS tarafından sunulan yedeklilik ve pek çok başka özelliği sunamaz.

Elektrik anomalisi dağıtım kablolaması ile her yere ulaşsa da elektrik koşullandırma (regülasyon vb) kullanım yerinde yapılır

Yedeklilik, uzatılmış akü besleme süreleri veya bakım bypass’ı işlevlerini birden çok UPS’e eklemek çok maliyetli bir iş olabilir.

Bir bina içinde yer alan çeşitli uygulamalar değişik enerji koruma düzeyleri ve işlevler gerektirebilir. Örneğin, uzatılmış akü besleme süresi sadece belirli uygulmalara sağlanabilir ve daha az kritik cihazlara ek masraf harcanmamış olur.

Arıza durumunda pek değişik lokasyondan gelen sesli alarmlar ve uyarılar rahatsız ve tedirgin edici olabilir.

Bileşik uygulamalar

Her iki tür uygulama da, yani merkezi tek bir UPS veya merkezi olmayan birden çok UPS birlikte de kullanılabilir. Her iki strateji de görev kritik süreç veya uygulamalarınız için yedeklilik sağlamak üzere birlikte kullanılabilir. Örneğin, tüm tesis merkezi büyük bir UPS tarafından korunuyorken, belirli bir departman (24x7 çalışan çağrı merkezi gibi) ek olarak birden çok UPS ile korunarak ek koruma ve muhtemelen cihazları için daha uzun akü besleme süresi sahibi olur.

Eaton -Tek Faz mı Üç Faz mı?

Tek Faz mı Üç Faz mı?

3-Faz enerji, elektriği uzun mesafelere iletmek için en verimli yöntemdir. Aynı şekilde, büyük endüstriyel cihazların daha verimli çalışmalarını sağlar. Üç değişik tek faz dalganın fazlarında 120 derece açı ile düzenlenmesi, veya sinüs dalgasının üçte biri olarak dizildiği şekilde karakterize edilir.

3-Faz voltaj her fazdan nötr’e veya herhangi bir fazdan diğerine şeklinde ölçülebilir. Faz-Nötr veya Faz-Faz arasındaki voltaj ilişkisi üçün karekökü katı kadardır. (örnek 120V – 208V)

Bunun tersi olarak, 1-Faz enerji günlük evsel gereksinim için yaygın kullanılır ve bilgisayarlar, ışıklandırma, televizyon gibi yaygın cihazları beslemekte kullanılır. Aşağıda gösterildiği gibi 1-Faz bir prizden osiloskop ile baktığınızda, yalnızca tek bir dalga görürsünüz. 1-Faz enerji, basitçe, 3-Faz enerji içerisinden alınan tek bir fazdan ibarettir. Karekök ortalama (RMS) voltajı (Amerika için) 120V’dir ve 60 Hz’de (yani saniyede 60 kez) ±170V tepe noktaları arasında osile eder.

Tek Faz

3-Faz Avantajları

3-Faz elektriğin olmadığı yerlerde standarttır.

Bir binanın şebekesi üzerindeki yükleri dengelemeye yardımcı olabilir

Düşük kVA gerektiren ve düşük yoğunluklu uygulamalr barındıran yerlerde dağıtım daha kolaydır.

Yüksek kVA’da ve yüksek yoğunluklu kabinet gibi uygulamalarda dağıtım daha kolaydır

Düşük amperajdaki elektrik cihazlarının kullanımına izin verir (devre kesiciler, kablolama, paneller, vb)

Eaton UPS’lerde kullanılabilecek haberleşme kartı seçenekleri listesi ve uyumlu UPS’ler tablosu

Eaton UPS’lerde kullanılabilecek haberleşme kartı seçenekleri listesi ve uyumlu UPS’ler tablosu

Tanım

EX

EXRT

5P

5PX

5130

9135

9PX

9130

Blade

9155

9355

9390

9395

93PM

93E

Network card MS

Network and MODBUS card MS

ConnectUPS-X Web/SNMP card

PowerXpert UPS X-Slot card

PowerXpert UPS MiniSlot card

ConnectUPS-E Web/SNMP card

()

()

()

()

()

()

Environmental Monitoring Probe (EMP)

Relay card - MS

Industrial relay card - MS

BD Slot Relay card

X-Slot Relay Card

X-Slot ModBus RTU Card

() UPS'e seri porttan 1023247 kablosu ile bağlanır (kabloyu ayrı sipariş etmelisiniz)

Ağ Kartı-MS Web/SNMP adaptörü

Ağ Kartı-MS Web/SNMP adaptörü

Eaton Ağ Kartı-MS Eaton UPsinin doğrudan Ethernet ağına veya internete bağlanmasını sağlar, standart bir web tarayıcısı, SNMP uyumlu ağ yönetim sitemi veya güç yönetim yazılımı vasıtasıyla ağ içinde UPSlerin gerçek zamanlı takibini ve kontrolünü destekler.
İşlev: Web/SNMP
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5130, 5P, 5PX, 9130, 9135, 9SX, 9PX, 9E, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Katalog No: Network-MS

Network ve MODBUS Kartı - MS

Network ve MODBUS Kartı - MS

Eaton Ağ ve MODBUS Kartı-MS ağ kartının özelliklerini ve becerilerini MODBUS arayüzü ile birleştirerek SNMP ve tuzak kullanan ağ takip sistemlerinin, web tarayıcılarının ve güç yönetim sistemi yazılımlarının yanı sıra Bina Yönetim Sistemi (BMS), Endüstriyel Otomasyon Sistemi (IAS) vasıtasıyla UPS sisteminin sürekli, güvenilir ve hatasız şekilde uzaktan kontrol edilmesini sağlar.
İşlev: MODBUS RTU, Web/SNMP; supports SNMP v1 and v3; IPv4 and v6; http, https and SMTP
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5130, 5P, 5PX, 9130, 9135, 9SX, 9PX, 9E, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT Katalog No: MODBUS-MS

PowerXpert Gateway Mini-slot card

Power Xpert Gateway Minislot Kartı

Power Xpert Gateway Minislot haberleşme kartı, Eaton 93PM UPS’nizi masaüstünüze getiriyor.
İşlev: Web, SNMP v1 ve v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Uyumlu olduğu aygıtlar: 93PM

Power Xpert Gateway X-slot UPS kartı

Power Xpert Gateway X-slot UPS kartı

Eaton PowerXpert UPS kartta Web, SNMP ve e-mail desteğinin yanı sıra Modbus TCP arayüzü de bulunur. Hem sanallaştırma içeren IT sistemlerine hem de modern bina yönetimi sistemlerine çok önemli güç bilgisi sağlamak için gerekli bütün özelliklere sahiptir.
İşlev: MODBUS TCP, Web/SNMP; SNMP v1 ve v3; IPv4 ve v6; http, https ve SMTP desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM

ConnectUPS-X Web/SNMP Kart

ConnectUPS-X Web/SNMP Kart

Conenctor UPS-X WEB/SNMP kartları XSlot genişletme yuvası bulunan Eaton UPS ağ kartlarıdır. Web, SNMP, e-mail ve güç takip yazılımı desteği ile ağ ortamları için hepsi bir arada, son derece sağlam bir UPS takip çözümüdür.
İşlev: Web/SNMP; https ve SMPT desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart Eaton 9130 UPS için ağ kartıdır. Web, SNMP, e-mail ve güç takip yazılımı desteği ile ağ ortamları için hepsi bir arada, sağlam bir UPS takip çözümüdür.
İşlev: Web/SNMP; https ve SMPT desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9130

ConnectUPS-E Web/SNMP adaptörü

ConnectUPS-E Web/SNMP adaptörü

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart Eaton 9130 UPS için ağ kartıdır. Web, SNMP, e-mail ve güç takip yazılımı desteği ile ağ ortamları için hepsi bir arada, sağlam bir UPS takip çözümüdür.
İşlev: Web/SNMP; https ve SMPT desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: legacy 9150 and 9305, with cable 1023247 also 9130, 9140, 9155, 9355 and 9395P

Eaton Modbus Kart

Eaton Modbus Kart

Eaton Nodbus Kart Bina Yönetim Sistemi (BMS) vasıtasıyla UPS sistemlerinin sürekli, güvenilir ve hatasız şekilde takip edilmesini sağlayan bir X-Slot UPS bağlantı aygıtıdır.
İşlev: Modbus
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9395P

ViewUPS-X

ViewUPS-X

XSlot içeren UPSler için ViewUPS-X Uzak durum paneli, arka kapak LCD bilgi ekranı, 4 durum LEDi ve sesli alarm içerir.
İşlev: Uzak durum ekranı
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM

X-Slot Röle Arayüz Kartı

X-Slot Röle Arayüz Kartı

Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar.
İşlev: Röle
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9E, 5115, 9140, 9155, BladeUPS, 9355, 9395P

BD-Slot Röle Arayüz Kartı

BD-Slot Röle Arayüz Kartı

Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar.
İşlev: Röle
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9130

Röle Kartı-MS

Röle Kartı-MS

Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar veya bilgisayarlarla RS232 seri bağlantı kurar.
İşlev: Röle/Seri
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

EMP Bağlantı Aygıtı

EMP Bağlantı Aygıtı

Eaton Ortam İzleme Probu (EMP) güç durumlarını takip ettiğiniz kolaylıkta çevresel faktörleri uzaktan incelemenizi sağlar. Bütün Eaton Web kartlarına bağlanır ve sıcaklık, nemlilik ve 2 kontak girdisi için takip özelliği ekler.
İşlev: Ortam izleme
Uyumlu olduğu aygıtlar: Ağ kartı – MS, Ağ ve MODBUS kartı – MS, ConnectUPS – X, ConnectUPS – BD, ConnectUPS-E, PowerXpert UPS Gateway kartı

Eaton 93PM Animasyonlu Tur (İngilizce)

Eaton 9PX Tanıtım Videosu

Eaton E Serisi NV ve DX UPS Tanıtım Videosu

93E UPS 15-80kVA için ısı değerleri

93E UPS Kontrol Paneli

ATS30N arıza çözümleri

Problem

Muhtemel Sebebi

Çözümü

Panel ön bölümündeki bütün LED’ler kapalı

1. ve 2. güç kaynağı bağlı değil

Çıkışta aşırı yük olmadığını kontrol edin. Her iki giriş kaynağının aktif olduğunu kontrol edin. Sigortaları kontrol edin

S1 veya S2 LED’i yanmıyor

Güç girişleri limitler dışında

Giriş kaynaklarının düzgün bağlandığını kontrol edin. Sigortaları tekrar devreye alın

Hata LED’i yanıp sönüyor

Çıkışta aşırı yük ya da aşırı ısınma

Bağlı yükleri çıkartıp tek tek ekleyin. Ortam sıcaklığını kontrol edin

3S700DIN Kutu İçeriği

Giriş Kablosu, USB Haberleşme Kablosu, 20 farklı dilde yapılmış kullanım kılavuzu ve güvenlik direktifleri dökümanı.

5PX1500RT-120V Kutu İçeriği

Dört Dikmeli Kabinetler için Montaj Kiti

Kullanım kılavuzu CD'si

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

Hızlı kullanım Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

USB Kablo

9PX1500RT-120V Kutu İçeriği

Dört Dikmeli kabinetler için montaj Kiti

Kullanım kılavuzu

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

Güvenlik Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

USB Kablo

9PX3000RT-120V Kutu İçeriği

Dört Dikmeli kabinetler için montaj Kiti

Kullanım kılavuzu

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

Güvenlik Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

USB Kablo

5SC750-120V Kutu İçeriği

Kullanım kılavuzu CD'si

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

USB Kablo

Güvenlik Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

9PX2000RT-120V Kutu İçeriği

Dört dikmeli kabinetler için montaj kiti

Güvenlik el kitabı

Kullanım kılavuzu

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

RS-232 seri kablo

USB kablosu

Akıllı Güç Yazılımı CD'si

Ürünlerden, duyurulardan haberdar olmak için kaydolun.